Hoppa till huvudinnehåll

IT-projektledare

Bli IT-projektledare på 1,5 år! Det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden och i din framtida roll kommer du kunna leda nationella och internationella projekt inom IT med fokus på ett agilt och entreprenöriellt förhållningssätt och enligt PRINCE2s projektmetodik.

Sen ansökan Läs mer


82_far_jobb

Jobb i rätt bransch

82 % av alla deltagare som genomför våra Yh-utbildningar får jobb i rätt bransch. Rikssnittet ligger på 62 %. 

91_rekommenderar

Rekommendationer

91% rekommenderar JENSEN yh! Det ser vi som ett bra betyg på att vi bedriver utbildning med hög kvalitet.

1,5 år • 300 Yh-poäng • Klassrum • Heltid • Stockholm & Göteborg


 

icon_snabbaste_vagen

Utbildningen riktar sig till dig som på bara tre terminer vill ta ett karriärsteg och bli IT-projektledare. Det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden och i din framtida roll kommer du att kunna leda nationella och internationella projekt inom IT-området med fokus på ett agilt och entreprenöriellt förhållningssätt och enligt PRINCE2s projektmetodik. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att budgetera, tillsätta resurser, dokumentera och kravställa för IT-projekt.

 

icon_LIA

Undervisningen sker i klassrum med kompetenta föreläsare från branschen. En tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, så kallad LIA (Lärande i arbete). Många av företagen som har tagit emot våra studenter på LIA  har varit så nöjda att de erbjudit dem anställning direkt efter utbildningen. 4 av 5 deltagare som genomför våra Yh-utbildningar får jobb i rätt bransch.

 

icon_utbildningsinnehall

Utbildningen ger dig kunskap om hur en IT-avdelning arbetar och vanligt förekommande vokabulär inom IT-projektens olika leveransformer. Den behandlar de vanligaste förekommande projektmetodikerna (PROPS, PRINCE2, PMP osv) och de vanligaste förkommande projektleveransformerna (Agil, SCRUM osv). Du får lära dig mer om riskerna inom IT-projekt samt att följa dess processer och strukturer. Vidare kommer du få färdigheter i bland annat att budgetera, tillsätta resurser, dokumentera och kravställa för IT-projekt. Du får kunskaper om affärsnyttan och ekonomin i IT-projekt samt hur du hanterar svåra samtal och gruppdynamiska processer. I den klassrumsförlagda delen av utbildningen ligger fokus på att ge en teoretisk grund för yrkesrollen medan LIA-perioden ger dig praktiska kunskaper samt möjlighet till val av inriktning.

 

icon_detblirdu

Efter utbildningen kommer du kunna arbeta självständigt som projektledare i nationella och internationella projekt inom IT-området med fokus på ett agilt och entreprenöriellt förhållningssätt och enligt PRINCE2s projektmetodik.
 


Företag i ledningsgruppen, Stockholm
Bolero, eWork, Grensman & Grensmans, Metier, Wise IT och ZoCom

Exempel på företag i ledningsgruppen, Göteborg
Resource Point, Provide IT, HiQ, Inserve, GetIT Nordic


Längd
1,5 år

Studiemedel
Ja, läs mer

Sista ansökningsdag
1 maj 2016

Utbildningsstart
september 2016

Kurser Stockholm
Det här läser du

Kurser Göteborg
Det här läser du

 

– Behörighet och urvalsgrunder –

Minst 1 års erfarenhet inom ett IT-relaterat yrke (exempelvis programmerare, arbetat med implementationer osv). Eller minst 1 års erfarenhet inom yrkesroll med tydliga inslag av ledarskap, exempelvis chef, projektledare eller arbetsledare.


Ansökan stängdes 1 maj 2016, men det går ändå bra att skicka in en sen ansökan. De sena ansökningarna kommer att behandlas om utbildningen inte blir full, och då tittar vi på ansökningarna i kronologisk ordning. Det är med andra ord en bra idé att skicka in din ansökan redan nu, det ökar dina chanser avsevärt om det skulle bli så att det blir platser över.


Har du frågor om utbildningen eller ansökan?

Alvaro Foresti

Alvaro Foresti
0737 73 19 10

Nöjda studerande

"JENSEN yrkeshögskola och dess personal är väldigt tillgänglig och de arbetar hela tiden på att anpassa utbildningens innehåll efter arbetsmarknadens behov. Det i kombination med att utbildningen ger en både praktisk och teoretisk kunskap, gör att det känns som att jag på kort tid får en genväg till ett bättre framtida jobb."

Läs mer