10 tips till dig som vill lyckas i IT-branschen

Alla arbetsgivare, oavsett bransch, vill ha medarbetare med social kompetens som kan samarbeta, ta ansvar och är beredda att ständigt lära sig nya saker. Det gäller inte minst i IT-branschen.

I vår ledningsgrupp finns representanter från bland annat eWork, Metier, Vaimo, Sogeti och Bluegarden. Vi frågade dem vad man ska tänka på när man söker jobb i IT-branschen.

10 tips IT-branschen

Tips 1: Var beredd på att hela tiden utveckla dina kunskaper
Många inom IT-branschen arbetar som konsulter, antingen som egenföretagare eller som anställda i ett konsultföretag. I båda fallen är det minst lika viktigt att man är specialist på sitt område – och hela tiden är beredd att lära sig nytt – som att man kan uppträda professionellt och skapa goda relationer. 

Utvecklingen går fort i IT-branschen, och det gäller att hänga med. Var nyfiken, testa olika saker och våga dig även ut i det okända.

Tips 2: Odla din sociala kompetens
Vare sig du arbetar som konsult eller som anställd har de personliga egenskaperna och sociala relationerna stor betydelse. I IT-branschen arbetar man nästan alltid i team, där det är viktigt att kunna skapa goda, professionella relationer med människor som kan vara mycket olika varandra.

Tips 3: Träna dig i presentations- och försäljningsteknik
Även om du är kunnig och skicklig i din specialitet, kommer du helt säkert att behöva presentera idéer och förslag på ett effektivt sätt både för medarbetare, chefer och kunder. Alla kan, oberoende av yrkesroll, ha nytta av att lära sig presentationsteknik. Alla kan behöva göra en pitch på ett säljmöte, och kommer med all säkerhet att behöva presentera en idé eller en produkt internt.

Tips 4: Lär dig grundläggande företagsekonomi, och ta reda på hur företaget eller kunden arbetar och tänker
Oberoende av vilken roll du har är det viktigt att du förstår företaget du arbetar för. Det handlar till stor del om att förstå företagets eller kundens affärsidé, affärsmodell och mål. Och även om en yrkesroll inte har direkt med ekonomi att göra, så ingår all verksamhet i en budget och alla medarbetare kan behöva göra åtminstone en enkel kalkyl. Företag uppskattar givetvis medarbetare som är kostnadsmedvetna och har en förståelse för vad det innebär att driva ett företag, att hålla deadlines och budgetar, och att kvalitetssäkra verksamheten. Ännu mer nödvändigt är detta för dem som tänker sig att arbeta som egna företagare, men även som anställd på ett konsultföretag ställs särskilda krav på affärsmässighet.

Tips 5: Lär känna företagets kultur och var beredd på att anpassa dig till den
Olika företag har också olika kultur. Man ser olika på allt från arbetstider och uppträdande till ledarskap och relationer. Ju mer du vet och förstår desto bättre.

Tips 6: Formulera en tydlig och inspirerande målbild för dig själv, och gör en plan för hur du ska förverkliga den
Men det är lika viktigt att du har koll på dig själv – vad du vill, vad du kan, vad du kan bidra med och vad som är viktigt för dig. Arbetsgivare i alla branscher vill ha medarbetare som tar ansvar, är proaktiva och engagerade.

Tips 7: Ta vara på alla goda kontakter
Under hela ditt yrkesliv kommer du att ha glädje av att skapa och behålla relationen till dina kolleger. Du kan börja bygga ditt nätverk redan under utbildningen.

Tips 8: Skaffa dig en eller flera mentorer
Vissa personer i ditt nätverk kan betyda extra mycket för din utveckling och karriär. En mentor är en erfaren yrkeskollega som du kan bolla tankar och idéer med och som har både överblick och kontakter som du kan få glädje av.

Tips 9: Förbered dig och träna på hur man söker jobb effektivt
Att söka jobb är en konst som kräver både kunskap och träning. På JENSEN yrkeshögskola kompletterar vi alltid våra utbildningar med föreläsningar, workshops och individuell handledning i hur man lyckas i sitt jobbsökande. Hur man presenterar sig för potentiella arbetsgivare med CV, personligt brev och LinkedIn-profil till exempel. Och hur man förbereder och genomför en anställningsintervju på bästa sätt. Under utbildningen får alla studerande möjlighet att träffa rekryterings- och konsultbolag som kan berätta hur de tänker och vad de tycker är viktigt.

Tips 10: Sök till JENSEN yrkeshögskola!
Allt detta tar vi på JENSEN yrkeshögskola hänsyn till när vi utformar en utbildning. Vi kallar det för ”helhetssyn på yrkesrollen”.


Här ansöker du till höstens utbildningar:

Ansök

Ansökan är öppen fram till 1 maj.