Ulf från Akademiska hus utbildar i digital fastighetsförvaltning

 

Ulf-Daversjo

Ulf Däversjö är Chef för Innovation och affärsutveckling på Akademiska Hus och kursansvarig på utbildningen Digital teknik i fastighetsförvaltningen.

Problemet med fastighetsförvaltningen idag är att den digitala tekniken redan finns där, men få bolag har idag tagit steget från digitalisering till digital transformation av sina verksamheter.

 – Digitaliseringen är en av de stora drivkrafterna bakom fastighetsbranschens pågående förändring och samtidigt en avgörande möjliggörare för utvecklingen av fastighetsbolagens affärsmodeller och processer. Med smarta fastigheter och datadrivna arbetssätt kan fastighetsbolagen fatta bättre beslut och skapa nya värden för kunder och ägare. 

Varför har fastighetsförvaltningen inte kommit längre med den digitala tekniken 2023? 

– Utvecklingen bromsas ofta av otillräckliga interna processer, ostrukturerade data och kanske framförallt av bristen på relevant kompetens. Bristen på digital kompetens i fastighetsbranschen ses av många beslutsfattare som en av de största strategiska utmaningarna just nu.  

Ulf utbildar branschen i rätt kompetens - Agenda 2030

Tillsammans med ett antal ledande fastighetsföretag har JENSEN education därför tagit fram en utbildning som ska guida i metoder och verktyg för att du som arbetar med teknisk drift och förvaltning ska kunna använda tekniken och data på rätt sätt. 

–   Att utbilda branschen är en hjälp till självhjälp och ett viktigt steg framåt för att hinna med i den viktiga omställningen av digital teknik i fastighetsförvaltningen, säger Ulf. Den snabba digitaliseringen påverkar hela samhället, inklusive förvaltningen av fastigheter. Kursen Digital teknik i fastighetsförvaltningen bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, genom att utveckla rätt kompetens inom hållbar förvaltning av fastigheter.

–   Ett viktigt men också roligt uppdrag att få i gång nyfikenheten för det digitala hos de som nu ska driva den digitala transformationen av våra fastigheter och anläggningar ute i landet. 

Läs mer om Digital teknik i fastighetsförvaltningen