YH-ansökan

Göteborg

Distans

Stockholm


Det är av största vikt att din ansökan är komplett med betygskopior och övriga merithandlingar som efterfrågas samt att du dokumenterar övriga skäl som du vill åberopa. Om det saknas dokument finns en risk att dina chanser att bli antagen minskar.

Tänk på att urvalet bland behöriga sökande för flertalet utbildningar baseras på såväl yrkeslivserfarenhet, tidigare eftergymnasiala studier och annan kompetens, se respektive utbildning för mer information om dokumentation. Av detta skäl är det viktigt att du skickar med oberoende och officiella handlingar som styrker det du anger i din ansökan. Du kan exempelvis inte styrka yrkeslivserfarenhet eller tidigare eftergymnasiala studier med hjälp av ett CV, utan behöver bifoga intyg som tydligt bevisar det du angivit.

Saknar du behörighet men vill studera hos oss ändå? Klicka här för att läsa om hur du kan göra.

Hur söker jag?
Klicka på länken ovan till den utbildning du vill söka och följ instruktionerna. När din ansökan är ifylld och inskickad till oss kommer du att få ett mail med en bekräftelse på din ansökan. 

Om du är behörig kommer du få en inbjudan till en obligatorisk antagningsträff (Gäller ej Digital kommunikatör). Under träffen kommer du att få mer information om JENSEN yrkeshögskola samt om den utbildning du har sökt. Det kommer även att genomföras förkunskapstester. Till antagningsträffen ska du ta med id-handling.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag har förlängts till 12 september. Vi förutsätter att din ansökan då är komplett. 

När får jag besked?
Du får den 28 juni ett skriftligt besked till din e-postadress om du har blivit antagen eller reservplacerad. Är du placerad som reserv kan du, om du senare blir antagen, få en kallelse till start upp till ett par veckor in på terminen.

Viktiga datum 2019
Andra viktiga datum hittar du här.

Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp med ansökan kontakta respektive utbildnings utbildningsledare. Kontaktuppgifterna finns på varje utbildnings sida. Du hittar en förteckning över våra utbildningar här.

Läs mer om urval, antagning och behörighet för Yrkeshögskoleutbildning här.