Ansökningskrav - Stall- och verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar

Behörighet
Särskilda förkunskaper krävs i följande:
Grundläggande behörighet
Engelska 6 eller motsvarande
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Kurser
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper. Minst ett års yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom hästnäringen t.ex. anställning vid ridskola, stuteri, hästföretag alternativt egen verksamhet/eget företagande inom hästnäringen med godkänd f-skattsedel.

Alternativt minst två års yrkeserfarenhet motsvarande heltid som godkänt/godkända intyg/betyg från av näringen vedertagna yrkesutbildningar arrangerade av organisationer inom hästnäringen som t.ex. Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Ridsportförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Hästavelsförbundet, Hästhållningens Yrkesnämnd, utbildningar inom grön omsorg, besöksnäring m.fl. (eller motsvarande i andra länder). Med vedertagna yrkesutbildningar menas kurser/utbildningar som bidrar till att utbilda en person professionellt inom disciplin/bransch.