Caverion - Om digital teknik i fastighetsförvaltningen

Det finns för få personer med rätt kompetens för att arbeta med digital teknik i fastighetsförvaltningen idag och för oss på Caverion är det därför viktigt att våra medarbetare får utbildning i det senaste för att möta alla våra kunders behov.

Kursen Digital teknik i fastighetsförvaltningen ger oss en bra gemensam grund att stå på. Vi siktar högt och utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. 

Hållbara fastigheter är en stor del av Caverions tjänsteutbud och för oss är det viktigt med smarta, sammanlänkade digitala lösningar för att våra kunder ska ha en positiv och användarvänlig upplevelse. Det är aldrig för sent att digitalisera och mitt bästa tips till dig som inte kommit i gång är att börja redan idag! 

Lasse A Caverion-svartvitt

Lars Andreasson, Affärsutvecklare, Caverion