Gästföreläsning/Studiebesök

Kom och träffa våra studerande i helklass när det passar er, eller om ni vill ta emot oss i era egna lokaler.

Gästföreläsning

Det har stort värde för utbildningen att få möte yrkesverksamma personer som kan ge en verklighetsförankrad bild av vad rollen innebär i praktiken. Det höjer med andra ord kvaliteten på utbildningen, och gör våra studerande bättre förberedda inför arbetslivet, så att de snabbare kan bli värdefulla medarbetare hos er under praktikperioden och när ni, i bästa fall, anställer dem.

Det ger er också tillfälle att lära känna de studerande på ett tidigt stadium och i god tid före praktikperioderna hitta rätt praktikant(er) för er.

Kontakta oss via Intresseanmälan nedan, så bokar vi en lämplig tid.

Kontaktformulär