Handleda praktikanter

Utbildningar på yrkeshögskolan kännetecknas av att vara fokuserade på en specifik och efterfrågad yrkesroll, och att ge mycket praktisk och verklighetsförankrad träning, inte minst genom att till en tredjedel bestå av kvalificerad yrkespraktik i arbetslivet på företag, myndigheter och organisationer.

En LIA-praktikant har redan specialiserade kunskaper och förmågor, och kan därför, särskilt med vårt upplägg, förväntas kunna bidra och skapa värde i organisationen redan under sin statligt finansierade och studiemedelsberättigande utbildning.

Det betyder naturligtvis inte att det är ”gratis” att ha praktikanter. Det kostar tid, energi och eftertanke. Organisationen behöver planera praktikperioden så att den ger de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att den studerande ska nå kursens mål. Handledaren behöver lägga tid på att lära sig förstå sin roll och på planering och uppföljning med den studerande.

Men när LIA-praktiken fungerar som ett led i en rekrytering, som en prov-provanställning, kan det bli betydligt billigare och effektivare för organisationen än en vanlig rekrytering. Och en nyanställd medarbetare behöver alltid internutbildning och handledning för att komma på banan.

JENSEN yrkeshögskola underlättar för handledarna genom att tillhandahålla utbildning, information och underlag, samt genom utbildningspass som vi genomför i våra egna lokaler, hos handledaren eller på webben. Vi finns tillgängliga per telefon för frågor och synpunkter, och kommer normalt ut och besöker arbetsplatsen under praktikperioden.

Välkommen att kontakta oss via Intresseanmälan nedan, så kan vi träffas och prata mer om hur!

Kontaktformulär