Säkra er kompetensförsörjning

JENSEN yrkeshögskola utformar utbildningar tillsammans med företag, organisationer och myndigheter för att förse dem med just den kompetens som behövs. På så vis kan vi fungera som en kostnadseffektiv och träffsäker rekryteringskanal för affärskritisk kompetens som annars är svår och dyr att hitta.

Gästföreläsning

Effektiv och billig rekrytering

Om ni har behov av en kompetens som det är svårt att hitta kan en yrkeshögskoleutbildning vara lösningen.

Vi har lång erfarenhet av att utforma och driva yrkesinriktade utbildningar som motsvarar behoven i arbetslivet. Ni bidrar med er expertis genom att berätta för oss vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser ni behöver. Och ni kan intyga att behovet är stort, så att våra ansökningar blir beviljade. Själva utbildningen driver vi. Utan kostnad för er.

Som medlemmar i ledningsgruppen medverkar ni till att vidareutveckla och kvalitetssäkra utbildningen tillsammans med branschkollegor, så att studenterna blir de värdefulla medarbetare ni behöver efter examen.

Case

Skräddarsy er framtida kompetens

Att vara med i en ledningsgrupp är ett givande sätt att nätverka med kollegor i branschen, men framför allt ett sätt att säkra tillgången på viktig kompetens. Medlemmarna kan direkt påverka utbildningens innehåll och form så att den ger precis den kompetens som man behöver.

Istället för att söka med ljus och lykta och tvingas tacka nej till uppdrag, eller lägga mycket tid och resurser på att lära upp sina nyanställda, kan ni låta oss på JENSEN yrkeshögskola förse er med precis de medarbetare ni vill ha. Efter ert eget recept.

Kostnadsfri provanställning

I våra utbildningar ingår kvalificerad yrkespraktik, som syftar till anställning. Ni får möjlighet att pröva en eller flera av våra studenter, som samtidigt kan skapa värde för er, under upp till 24 veckor i slutet av utbildningen.

Allra bäst fungerar det om ni träffar våra klasser i god tid innan, intervjuar och kanske testar de studenter ni tror på. Ni kan passa på att bidra till utbildningens kvalitet genom att gästföreläsa om hur det fungerar i verkligheten, och samtidigt pitcha er själva som arbetsgivare.

Alla de bästa av våra studenter blir också anställda av sina praktikföretag, så det är en stor fördel att lära känna dem redan under utbildningen.

Samarbetsformer

För er som har stora rekryteringsbehov

 • Företagspresentation med intervju/reportage på JENSEN connect
 • Tillgång till alumniföreningen JENSEN professionals
 • Kostnadsfri provanställning i form av kvalificerad yrkespraktik
 • Företagspresentation på mingel för studenter och arbetsgivare
 • Schemalagt tillfälle att träffa våra studenter vid gästföreläsning
 • Möjlighet att intervjua och testa våra studenter
 • Inflytande över utbildningens utformning
 • Representation i ledningsgruppen
 • Medverkan i marknadsföringen av utbildningen, exempelvis på Öppet Hus eller annonser

För er som vill rekrytera enstaka studenter

 • Företagspresentation på JENSEN connect
 • Kostnadsfri provanställning i form av kvalificerad yrkespraktik
 • Inflytande över utbildningens utformning
 • Representation i ledningsgruppen i mån av plats
 • Möjlighet att träffa våra studenter vid gästföreläsning
 • Deltagande i mingel för studenter och arbetsgivare

För er som vill stödja vår ansökan av andra skäl

 • Företagsnamn och logotyp på JENSEN connect
 • Tillfälle till input på utbildningsplanen
 • Representation i ledningsgruppen i mån av plats
 • Möjlighet till gästföreläsning

Låter det intressant? Kontakta oss via formuläret nedan:

Kontaktformulär