Säkra er kompetensförsörjning

JENSEN yrkeshögskola utformar utbildningar tillsammans med företag, organisationer och myndigheter för att förse dem med just den kompetens som behövs. På så vis kan vi fungera som en kostnadseffektiv och träffsäker rekryteringskanal för affärskritisk kompetens som annars är svår och dyr att hitta.

Gästföreläsning

Effektiv och billig rekrytering

Om ni har behov av en kompetens som det är svårt att hitta kan en yrkeshögskoleutbildning vara lösningen.

Vi har lång erfarenhet av att utforma och driva yrkesinriktade utbildningar som motsvarar behoven i arbetslivet. Ni bidrar med er expertis genom att berätta för oss vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser ni behöver. Och ni kan intyga att behovet är stort, så att våra ansökningar blir beviljade. Själva utbildningen driver vi. Utan kostnad för er.

Som medlemmar i ledningsgruppen medverkar ni till att vidareutveckla och kvalitetssäkra utbildningen tillsammans med branschkollegor, så att studenterna blir de värdefulla medarbetare ni behöver efter examen.

Case

Skräddarsy er framtida kompetens

Att vara med i en ledningsgrupp är ett givande sätt att nätverka med kollegor i branschen, men framför allt ett sätt att säkra tillgången på viktig kompetens. Medlemmarna kan direkt påverka utbildningens innehåll och form så att den ger precis den kompetens som man behöver.

Istället för att söka med ljus och lykta och tvingas tacka nej till uppdrag, eller lägga mycket tid och resurser på att lära upp sina nyanställda, kan ni låta oss på JENSEN yrkeshögskola förse er med precis de medarbetare ni vill ha. Efter ert eget recept.

Kostnadsfri provanställning

I våra utbildningar ingår kvalificerad yrkespraktik, som syftar till anställning. Ni får möjlighet att pröva en eller flera av våra studenter, som samtidigt kan skapa värde för er, under upp till 24 veckor i slutet av utbildningen.

Allra bäst fungerar det om ni träffar våra klasser i god tid innan, intervjuar och kanske testar de studenter ni tror på. Ni kan passa på att bidra till utbildningens kvalitet genom att gästföreläsa om hur det fungerar i verkligheten, och samtidigt pitcha er själva som arbetsgivare.

Alla de bästa av våra studenter blir också anställda på sin praktik, så det är en stor fördel att lära känna dem redan under utbildningen.

Fortbilda din personal i fastighetsbranschen 

Vi har en ny kurs med start den 12 december. Vill du fortbilda din personal inom digital teknik i förvaltningen av fastigheter? Kursen ger deltagaren förmågan att kunna införa digital teknik i förvaltningen av fastigheter, exempelvis hur olika system/digitala lösningar kan användas för att effektivisera tekniken i fastigheterna samt för att effektivisera arbetsprocesserna i fastighetsförvaltningen.


Låter det intressant? Kontakta oss via formuläret nedan:

Kontaktformulär