Kompetensutveckling

JENSEN yrkeshögskola erbjuder fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma där utbildningen finansieras av personens arbetsgivare, så kallad uppdragsutbildning inom Yrkeshögskolan. JENSEN yrkeshögskola har lång erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar inom IT, ekonomi och HR.

Det finns möjlighet att läsa specifika kurser som uppdragsutbildning, men det finns även möjlighet att skräddarsy en kurs eller utbildning för just dig och dina behov. Kurserna varierar i längd där vissa av kurserna ges helt eller delvis på distans.

Nedan ges några exempel på hur uppdragsutbildning kan anordnas.

  • Uppdragsgivaren/köparen skräddarsyr utbildningen tillsammans med företrädare för JENSEN yrkeshögskola. Utbildningen kan på detta sätt helt anpassas efter de krav och behov som föreligger på den aktuella arbetsplatsen
  • Uppdragsgivaren/köparen väljer en utbildning som redan finns inom skolans organisation och som är lämplig för den fortbildning/kompetensutveckling som eftersträvas
  • Enstaka föreläsningar och seminarier

Uppdragsgivaren/köparen avgör omfattningen av uppdraget, kursstart och deltagarantal. Geografiskt kan klassrumsutbildning genomföras i Göteborg eller Stockholm.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag eller din organisation är du välkommen att kontakta oss för att diskutera detta. Vi arbetar med stor lyhördhet och flexibilitet för att tillgodose dina krav och önskemål.

Lektion

Flexibelt upplägg

  • Sedan tidigare utlagda datum för heldagars workshops
  • Utbildning på plats. Exempelvis en tredagars utbildning med tillhörande digitalt utbildningsmaterial. Eller liknande upplägg på distans
  • Längre utbildningar som helt går på distans där kursdeltagaren har full frihet att bestämma start och slutdatum för utbildningen
  • Helt skräddarsydda utbildningslösningar för större kunder

Exempel på kompetensområden/färdigförpackade kurser

Frontend: JavaScript, Angular, HTML, CSS, React
Inom front-end erbjuder vi alltid de senaste teknikerna, och hur de används tillsammans för att maximera användarupplevelsen och utvecklingseffektiviteten.

Backend: JAVA, C#, SQL/NoSQL
Våra backend-utbildningar berör i huvudsak vanliga tekniker och programmeringsspråk, men vi har också erfarenhet inom systemarkitektur, API och databasutveckling.

Sociala medier
Våra utbildningar inom social media innehåller grunder i marknadsföring, och hur man genom kampanjer och aktiviteter i sociala medier kan öka konvertering. Effektiva utbildningsupplägg för användning och analys med Google analytics.

Projektledning och kommunikation
I projektledning och kommunikation återfinns kurser i Scrum, Kanban och andra agila arbetssätt. Kurserna innefattar praktiska övningar, såväl som teoretiska.

IT-säkerhet
Utbildningarna tar avstamp i de internationella standarderna för IT-säkerhet som integreras med förståelse för hotbilder, värde, verktyg och mekanismer.

Test och kvalitetssäkring
Optimering, teststrategi, tidsuppskattning, utvärdering av kvalitetsfaktorer, progress- och statusrapportering.

UX/UI & Interaktionsdesign
Kravet på användarvänlighet och design har vuxit i takt med att vi förflyttat mer av vår digitala upplevelse till mindre skärmar. Vi utbildar både inom UX och UI samt interaktionsdesign.

Mobilapplikationsutveckling
Vi utbildar både Android- och iOS-utvecklare, och lägger stor vikt vid effektiv kod som enkelt kan förändras beroende på plattform.


Låter det intressant? Kontakta oss via formuläret nedan:

Kontaktformulär