Sanaz fick jobb på Fujitsu

Sanaz Bestouh studerade på utbildningen IT-projektledare på JENSEN yrkeshögskola under 2015-16, och gjorde båda sina praktikperioder på Fujitsu i Kista. Nu är hon anställd och får arbeta med flera stora företagskunder.

Repotage LIA

Sanaz var tidigt ute inför första LIA-perioden, och efter ett tips från en bekant, ringde hon upp Annika Larsson på Fujitsu.

- Det hade stor betydelse att Sanaz tog direktkontakt och att jag fick prata med henne, säger Annika, som också blev hennes handledare. Jag fick ett mycket gott intryck av hennes profil och när vi träffades var det ingen tvekan. Sanaz är en positiv och social person, och i det här jobbet är det viktigt med social kompetens.

LIA ger studerande en möjlighet prova på det arbete de utbildar sig för, men det är också ett effektivt sätt för företag att rekrytera med en testperiod på upp till 20 veckor. Sanaz blev anställd på Fujitsu direkt efter examen, vilket hon tackade ja till med glädje.

- Jag har verkligen känt mig sedd här, och jag har fått utmaningar som jag kunnat växa med. Utbildningen har varit väldigt relevant för jobbet, och jag har exempelvis haft nytta av certifieringen i Prince2 och att veta vad det innebär att arbeta agilt i en ”lean” organisation.

Vad ska man tänka på som LIA-studerande?

- Det är viktigt att vara aktiv och att vara ute i god tid, så att företaget kan planera ordentligt inför LIA-perioden, säger Sanaz. LIA är en avgörande faktor i utbildningen, så ta den på allvar. Man ska inte vara rädd för att ta första kontakt och ta initiativ, visa för företaget att man är värd deras tid. Under praktiken ska man ta för sig, be om uppgifter och våga fråga när man inte förstår. Ibland kan det vara positivt för ett företag att någon kommer in och ser saker med  nya, fräscha ögon. Jag har bidragit i flera olika projekt, och fick på så sätt också flera mentorer.

Vad ska man tänka på som handledare?

- Man ska engagera sig och vara tillgänglig, vilket kan kräva en del, säger Annika. Man bör se till att frigöra tid för handledning och veckomöten, och tänka till innan på vad man vill få ut av praktiken. Man ska inte underskatta praktikanten, utan lita på att hon kan klara utmaningar och ta sig an riktiga uppgifter. Alla som arbetat med Sanaz sett henne som en tillgång i projekten Hon har varit med och skapat värde för företaget, och jag har också fått mycket tillbaka personligen, inte minst i form av ny energi, bra frågor och nya infallsvinklar. Sanaz har fått mig att reflektera, till exempel över varför vi arbetar på ett visst sätt.

LIA reportage - Fujitsu

Om Svenska Fujitsu

Svenska Fujitsu har omkring 600 medarbetare och verksamhet över hela landet. Företaget är en komplett leverantör av produkter, tjänster och lösningar inom IT och kommunikation. Man hjälper företag och organisationer att anpassa sin IT och verksamhet till nya krav och behov, för att sänka kostnaderna och höja effektiviteten.

Fujitsu är kanske mest kända för sina produkter – ett brett sortiment av PC, servrar och lagringslösningar samt produkter för detaljhandeln. Men man har även en rikstäckande konsultverksamhet, med specialistkompetens inom bland annat utveckling, integration, projektledning, arkitektur, infrastruktur och test.

Fujitsu är också en betydande outsourcingpartner som fått förtroendet från flera globala svenska företag att ansvara för hela eller delar av deras IT-miljö. Man erbjuder rikstäckande fältservice för företag, och är ledande inom Lean IT i Sverige.