Samarbete för lyckade rekryteringar

Ett fördjupat samarbete med JENSEN yrkeshögskola kan skapa värde för företag på många olika sätt, som alla ytterst syftar till lyckade rekryteringar.

Gästföreläsning

På en gästföreläsning kan företag presentera sig för våra studerande och kanske känna dem på pulsen i en workshop. Berätta vad ni förväntar er av era anställda eller vad som är på gång i din bransch. På så vis blir våra studerande bättre förberedda, och ditt företag får lättare att hitta de medarbetare ni söker.

En gång per termin bjuder vi också in till mingel där arbetsgivare och studenter kan träffas under avslappnade former blandat med kortare eller längre presentationer, föreläsningar eller workshops.

Studiebesök är ett givande sätt för ett företag att presentera sig, sina medarbetare och arbetsmiljö, och samtidigt ge studenterna en värdefull inblick i verkligheten

Att ta emot studerande på praktik – Lärande i arbete, LIA – är inte bara ett sätt för företag att bidra till hög kvalitet i utbildningen, utan också en effektiv rekryteringskanal. Arbetsgivare och studenter får en möjlighet till ”provanställning” i upp till 20 veckor, samtidigt som våra studenter kan skapa värde för företaget.

Case

Genom att ge våra studenter skarpa uppdrag/case blir utbildningen även i klassrummet “på riktigt” samtidigt som båda parter lära känna varandra bättre. Våra studenter kan lösa ett problem, göra en förstudie eller bidra till ett delprojekt och skapa verkligt värde för företaget. Men vare sig ett uppdrag/case är “på riktigt” eller konstruerat av ett företag utifrån realistiska förutsättningar ger det en värdefull verklighetsanknytning i utbildningen.

Företag kan också bidra till finansieringen av en utbildning, och exempelvis säkerställa att studenterna får tillgång till en viss hård- eller mjukvara, eller får just de certifieringar som krävs.

Genom att hjälpa oss att hitta personer som har rätt förutsättningar för att söka till våra utbildningar kan företag öka sina möjligheter till lyckade rekryteringar redan innan utbildningen startar. De kan informera om våra utbildningar i sina nätverk, eller vara med på våra Öppna Hus där vi bjuder in alla som är intresserade.

De företag som deltar i en ledningsgrupp är med och beslutar om utbildningens innehåll och kvalitet, så att de studerande får precis den kompetens som behövs. Som medlemmar i ledningsgruppen är företag också med och beslutar om förkunskaps- och antagningskrav, och former för antagningsprocessen, så att de personer som antas till en utbildning har så bra förutsättningar som möjligt att lyckas.

Företag som samarbetar med oss är också välkomna att presentera sig för våra studenter på vår webbaserade mötesplats JENSEN connect, där det också snart går att söka medarbetare bland våra tidigare studenter i en CV-databas.

Våra samarbetsföretag får också tillgång till skräddarsydd kompetensutveckling till ett mycket bra pris.


Låter det intressant? Kontakta oss via formuläret nedan:

Kontaktformulär