IT-projektledare behövs överallt

Carina Höyheim är Senior Consultant på konsultföretaget Metier och har arbetat som projektledare i 10 år. Hon har varit med i JENSENs ledningsgrupp för utbildningen IT-projektledare sedan starten 2012.

Carina - Metier

– I ledningsgruppen kan jag vara med och påverka utbildningen och se till att Metiers kunder får medarbetare med rätt kompetens. Det hjälper ju hela IT-branschen, ja, alla branscher faktiskt.

Behovet av IT-projektledare är mycket stort, och ökar hela tiden. I takt med att allt fler tjänster digitaliseras behöver alla typer av företag genomföra större eller mindre IT-projekt, samtidigt som e-handel och andra webbaserade tjänster växer mycket snabbt. 

– Som IT-projektledare får man vara med och föra tekniken framåt. Man löser problem och skapar nya möjligheter för företagen. 

Carina har varit med och utformat utbildningen till IT-projektledare på JENSEN yrkeshögskola. Hon tycker den ger en bred och bra bas i ledarskap och agil projektmetodik, med certifieringar i exempelvis PRINCE2. 

– För att lyckas bra som IT-projektledare bör man självklart vara intresserad av teknik, och det är lika viktigt att trivas och fungera bra som ledare. En duktig och självgående IT-projektledare kan efter några års erfarenhet gå vidare och bli IT-arkitekt.

Metier - Morgondagens projektledning. Idag.

Metier är idag den ledande leverantören inom projektledning och projektstyrning i Skandinavien. I över 30 år har företaget hjälpt projektverksamheter att uppnå sina affärsmål genom effektiva projekt. Genom fokuserade insatser och genom att bara hålla på med projekt har man utvecklat företaget till att bli ledande på denna marknad. Det är kombinationen av erfarenhet, kunskap och miljö som har gett Metier denna position.

Metier fokuserar enbart på projekt och projektledning, vilket skapar goda resultat för både företaget och kunderna. Målet är att fortsätta att professionalisera projektverksamheten och projekten.

Logga Metier

Läs mer om våra utbildningar:

 IT-projektledareDigital kommunikatör