Mari vill bygga broar mellan utbildning och näringsliv

Mari Puke började som säljassistent och efter 10 år i IT-branschen är hon nu rekryterings- och konsultansvarig på Athega. Hon arbetar operativt med konsulter och kunder, men också strategiskt med företagets omvärldsbevakning och employer branding, och är aktiv i ledningsgruppen för utbildningen Systemutvecklare Java på JENSEN yrkeshögskola.

Mari Puke

–Jag har engagerat mig i ledningsgruppen både av personliga och professionella skäl, säger Mari. Jag tycker det är roligt att dela med mig till andra, och bidra till att göra övergången mellan utbildning och arbetsliv lättare.

Att delta i ledningsgruppen är ett led i Athegas långsiktiga arbete för att marknadsföra sig själva bland framtidens konsulter och medarbetare.

– Det är också väldigt meningsfullt för oss som företag att vara med och påverka och faktiskt skapa värde både för branschen och studenterna.

Mari är väl insatt i vilken kompetens Athegas kunder efterfrågar, men vet också mycket väl vilka förväntningar Generation Y, Millennials, har på ett jobb. Det måste företagen ta hänsyn till om de vill vara attraktiva arbetsgivare:

– För dagens unga är det lika viktigt med kompetens som att ett arbete känns meningsfullt och roligt, säger hon.

Hennes råd till den som söker jobb är att lyfta fram det man är bra på, vad man faktiskt kan göra som företaget kommer att ha nytta av.

Athega – ”Du har redan sett vad vi gjort”

Athega är ett konsultbolag i Stockholm som sysslar med systemutveckling och främst webbutveckling. Vi bygger lösningar till video-on-demand tjänster, ledande nyhetssajter, telecom- och finansbolag. Vi arbetar bland annat med kunder som Aftonbladet, SVD, TV4, UR, Ericsson och SEB. Utan att du vet om det har du säkert sett något vi varit med och utvecklat.

Athega är ett effektivt företag där medarbetarnas åsikt är viktig och beslutsvägarna är korta. Man har en mycket förmånlig lönemodell och flexibla arbetstider (utom hos kunder där man rättar sig efter deras arbetstider). Kunderna förväntar sig att konsulterna är sociala, flexibla och att snabbt kan anpassa sig till deras olika arbetsplatser och system. Athega sätter stort värde på personlig utveckling och ger sina medarbetare möjlighet att växa i sin roll, stärka sin kompetens och hänga med i den ständiga teknikutvecklingen genom att delta i utbildningar, seminarier och konferenser, både externa och interna.

– Vi gillar att ha kul och vi träffas ofta för att skapa en “vi”-känsla och en möjlighet att dra nytta av varandras erfarenhet och kompetens. Vi träffas även regelbundet för gemensamma aktiviteter för att umgås och ha kul.

Logo Athega