Intervju med Pablo Garcia Munoz, Quality Point

Pablo Garcia Munoz är Senior Test & Quality Specialist på företaget Quality Point, och medverkar i ledningsgruppen för utbildningen Teknisk testare på JENSEN yrkeshögskola.

Pablo Garcia

Varför ska man bli Teknisk testare? 
Testaryrket är ett av de mest utmanande yrkena inom IT, man får använda hela sin kreativitet och kraft för att förutse och hitta så många fel som möjligt under en mycket begränsad tid.

Vartefter man blir erfaren så börjar man mäta kvalitet i systemen och rekommendera för release, eller inte.

Oftast är testaren den som vet mest om ett system, han/hon vet inte bara om dess styrkor utan även dess svagheter.

Vilka egenskaper bör man ha som Teknisk testare?
Man måste vara nyfiken, kommunikativ och strukturerad. Men det finns plats för alla sorters testare, från tekniker som älskar mest att prata med datorer till personer som pratar om användningen och människans relation till systemen.

Hur ser arbetsmarknaden ut för Tekniska testare?
Den ser väldigt bra ut. All digital utveckling förutsätter testning, om det ska bli bra. Och så länge utvecklare och kravare gör fel så behövs testare. Människan klarar inte av att hålla alla variabler i huvudet så testare kommer att behövas under flera hundratals år till.