JavaScript-utvecklare

Vem är du?

Du tycker att IT och programmering är roligt och vill lära dig mer om att koda för användarupplevelse och gränssnitt med kreativ och snygg design. Idag är det en självklarhet att kunna göra allt från att streama film till att boka biljetter på mobilen, läsplattan eller datorn. Användarna driver utvecklingen, och därför behöver du som utvecklare vara kreativ och hänga med när det kommer nya trender och fenomen inom området. Om du är nyfiken på hur man bygger användarvänliga och funktionella lösningar för att möta nya krav är det här en utbildning som passar dig.

Känner du att detta inte passar dig riktigt, utan är mer intresserad av att bygga system från grunden med långa rader av kod, algoritmer, regler och kommandon än av utseende, gränssnitt eller grafik? Då kan du titta närmare på utbildningen Systemutvecklare Java istället. Klicka här för att läsa om utbildningens innehåll. (länk till Systemutvecklare Java)

Det här används JavaScript till

JavaScript är det dominerande språket inom frontendutveckling. I takt med att användare har vant sig vid att kunna göra mer och mer avancerade saker både på webben, mobilen, läsplattan och datorn har scriptspråken fått allt större betydelse. Med kraftfulla ramverk, bibliotek och tekniker som node.js, React, Angular, Ajax, JSON osv kan man bygga mer och mer funktionalitet. Idag är efterfrågan på kompetens inom frontendprogrammering mycket stor, då många företag ständigt utvecklar och vidareutvecklar webbtjänster. Användarna ställer höga krav på både funktionalitet och upplevelse, och deras upplevelse av en app eller webbsida kan vara avgörande för vilken leverantör de väljer, vilket företagen är väl medvetna om.

Samtidigt har bland annat Googles satsningar bidragit till att JacaScript blivit mycket mer än bara ett frontendspråk. Fler och fler företag använder JavaScript både i frontend och backend, vilket gör att det utvecklats från att vara ett litet språk för att göra en hemsida roligare till att bli ett fullskaligt språk i ständig utveckling och med alltfler nya användningsområden. Även många cloudlösningar byggs i JavaScript, eftersom det anses vara ett lättarbetat språk som det går snabbt att komma igång med.

JavaScript anses vara ett av framtidens viktigaste språk, med en stadigt växande efterfrågan på duktiga utvecklare.

Det här får du arbeta med

Att programmera i JavaScript betyder att arbeta mycket med frontendutveckling. Med JavaScript bygger man det grafiska användargränssnittet. Det handlar ofta om att arbeta ihop med någon som vill att det ska ha en viss funktionalitet och någon som vill att det ska se ut på ett visst sätt. Du ska förverkliga andras och egna idéer genom att skapa fungerande kod. Det är ett kreativt, utmanande och stimulerande jobb.

Rent konkret betyder det att du kan arbeta med allt från hemsidor till strömmande tjänster. Eftersom fler och fler tjänster ingår i cloudlösningar kan även detta ingå i arbetsuppgifterna. Och efterhand som mobiltelefonerna blir mer och mer kraftfulla, byggs allt fler appar till mobilerna som webbapplikationer, ofta i JavaScript.