Träning för din framtida karriär

Vi ser till att du får rätt kunskap för att du direkt efter avslutad utbildning ska kunna börja arbeta inom det område du utbildat dig inom. Men vi vill också träna dig i att arbeta i grupp med andra människor, hur man skapar värde i den organisation man arbetar, hur man på ett konstruktivt sätt deltar i kvalitetsutvecklingen på en arbetsplats och andra kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad.

Under din utbildningstid hos oss ges du möjlighet att träffa företag på nätverksdagar i branschmöten och ledningsgrupper. I coachande samtal med din utbildningsledare får du karriärrådgivning för att hitta ett yrke och en roll där du kan trivas i framtiden.