Samarbete med näringslivet

JENSEN har erbjudit yrkesinriktade utbildningar i 20 år med stor framgång, vilket bland annat visat sig i den höga andel elever som får arbete efter studierna.

Denna framgång kommer ifrån att vi har en helhetssyn på vad yrkesutbildningar ska förbereda för, och därmed minskas gapet mellan studier och arbete. Vi har ett nära samarbete med branscher och företag för att vara säkra på att våra YH-utbildningar ger den kompetens som företagen efterfrågar.

Flertalet av de företag vi samarbetar med ingår även i våra ledningsgrupper som säkerställer att utbildningarnas innehåll är aktuellt och motsvarar branschens behov.