Träning för din framtida karriär

Vi ser till att du får rätt kunskap för att du direkt efter avslutad utbildning ska kunna börja arbeta inom det område du utbildat dig inom. Men vi vill också träna dig i att arbeta i grupp med andra människor, hur man skapar värde i den organisation man arbetar, hur man på ett konstruktivt sätt deltar i kvalitetsutvecklingen på en arbetsplats och andra kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad.

Under din utbildningstid hos oss ges du möjlighet att träffa företag på nätverksdagar i branschmöten och ledningsgrupper. I coachande samtal med din utbildningsledare får du karriärrådgivning för att hitta ett yrke och en roll där du kan trivas i framtiden.

Vi tränar dig även i hur du lyckas vid rekrytering. Här startar din träning redan under antagningsprocessen med vårt obligatoriska Särskilt prov*. Provet påminner om de test som idag är ett vanligt moment i en rekryteringsprocess och ger dig och företaget en bild över hur väl dina styrkor och svagheter överensstämmer med tjänsten du söker och företaget du söker dig till. Särskilt prov på JENSEN yrkeshögskola mäter analytiskt förmåga, logiskt tänkande, förmågan att arbeta lösningsorienterat i grupp samt problemlösningsförmåga. Efter du startat din utbildning får du en genomgång av ditt utfall tillsammans med din utbildningsledare.

*Särskilt prov utförs av vår samarbetspartner Psykologisk metod AB och utförs online