Utbildningsledare på JENSEN

– ett mångsidigt, ansvarsfullt och givande uppdrag

Andra med studerande

Andra Tureac är utbildningsledare på JENSEN yrkeshögskola i Stockholm. Det är hon som får allt att fungera i och runt våra utbildningar, och som är vårt ansikte mot lärare, studenter och LIA-företag. 

Andra har en mångsidig bakgrund. Hon är utbildad inom främmande språk, litteratur och pedagogik, men har tidigare främst arbetat på olika IT-företag, där hon haft ansvar för allt från administration och personalfrågor till kompetensutveckling och digital marknadsföring. I arbetet som utbildningsledare har hon användning av all denna erfarenhet i ett sammanhang som hon brinner för.

– Jag har en Mastersexamen i Internationell och jämförande pedagogik och vill verkligen fokusera på vuxenutbildning och livslångt lärande. Jag är särskilt intresserad av frågor som rör kvalitet och ledarskap inom utbildning.

Utbildningsledaren har det operativa ansvaret och leder det dagliga arbetet på yrkeshögskolan. Den viktigaste uppgiften är att kvalitetssäkra och utveckla utbildningarna, men också se till att alla studerande når utbildningsmålen och har en möjlighet att påverka sin utbildning.

– Jag ansvarar också för rekryteringen av lärare och deras kompetensutveckling, och är involverad marknadsföringen och antagningen till utbildningarna, ansvarar för ekonomin och ledningsgrupperna och kontakterna med Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Själva arbetet är mycket dynamiskt, utvecklande och roligt, med stor bredd och variation i uppgifter. Det bästa är kontakten med så många olika människor, säger Andra.

– Jag får möjligheten att träffa många kunniga och inspirerande människor och lär mig något av alla. Man har aldrig tråkigt och får mycket tillbaka. Dessutom känns det meningsfullt att hjälpa andra att utvecklas.

Andra engagerar sig mycket för att utbildningen ska bli så givande och utvecklande för de studerande som möjligt. Hon arrangerar gästföreläsningar från näringslivet, studiebesök och företagsmingel. Hon coachar också  i hur man får en bra praktikplats - till exempel med ett bra LinkedIn-profil och intervjuträning - vilket också blir en förberedelse för att söka jobb efter examen.

Vilka är dina bästa råd till studerande på yrkeshögskolan?
– Sikta högt, jobba hårt och ta ansvar! Har man den inställningen, kan man lära sig allt man vill och få precis vilket jobb man vill. Allt är möjligt! En person som tar för sig, visar framfötterna, jobbar hårt och självständigt kommer alltid att vara uppskattad och eftertraktad.