Fördelar med JENSEN yrkeshögskola

 

 • Korta utbildningar som leder till jobb 
  Våra utbildningar är mellan 1,5-2,5 år
   
 • Alla våra utbildningar är CSN-berättigad.
   
 • Teori första året, praktik under andra året.
   
 • Klassrumsbaserad undervisning
  2 dagar per vecka med max 3 dagar per vecka
   
 • Heltidsstudier 5 dagar per vecka
  Vilket gör det möjligt för studerande arbeta på sidan om studier ca 1-2 dagar per vecka. Under studietiden kan du få jobb på ett företag för din yrkesroll 1-2 dagar per vecka, speciellt under ditt andra år direkt efter att du har haft din praktik LIA (Lärande i arbete).
   
 • Inom 6 månader efter avslutat utbildning har 9 av 10 studerande på JENSEN yrkeshögskola ett jobb inom sin yrkesroll.

Speciella omständigheter i samband med Covid-19
Under tiden Corona-pandemin pågår sker all undervisning på JENSEN yrkeshögskola via fjärrundervisning dvs online. Om restriktionerna fortsätter kommer JENSEN yrkeshögskola att starta all undervisning till hösten via fjärrundervisning dvs online. Målet är att så snart som möjligt återgå till klassrumsbaserad undervisning.