Fördelar med JENSEN yrkeshögskola

 

 • Korta utbildningar som leder till jobb 
  Våra utbildningar är mellan 1,5-2,5 år
   
 • Våra utbildningar ger rätt till studiemedel via CSN.
   
 • Teori första året, praktik under andra året.
   
 • Klassrumsbaserad undervisning
  2 dagar per vecka med max 3 dagar per vecka
   
 • Studier på heltid
  Du studerar på heltid och driver självstudier vid sidan av klassrumsundervisningen. 1-2 dagar i veckan kan du arbeta på sidan om dina studier.
   
 • Inom 6 månader efter avslutat utbildning har 9 av 10 studerande på JENSEN yrkeshögskola ett jobb inom sin yrkesroll.

Speciella omständigheter i samband med Covid-19
Under tiden Corona-pandemin pågår sker all undervisning på JENSEN yrkeshögskola via fjärrundervisning dvs online. Om restriktionerna fortsätter kommer JENSEN yrkeshögskola att starta all undervisning till hösten via fjärrundervisning dvs online. Målet är att så snart som möjligt återgå till klassrumsbaserad undervisning.