Information angående Covid-19

Vi planerar att gå tillbaka till undervisning på plats på våra skolor så snart som det rådande läget tillåter och tills vidare bedrivs fjärrundervisning på våra skolor vårterminen 2021.

Vi följer noga myndigheternas rekommendationer och kommer att anpassa oss efter dem om de ändras. Tillsammans bidrar vi till minskad smittospridning i samhället. Vi undviker kollektivresor till och från undervisningslokalerna och många som vistas samtidigt på allmänna ytor. Vi arbetar med studiegrupper under fjärrundervisningen så att du som studerande har löpande kontakt med dina studiekamrater, utbildningsledare och lärare.

Det är viktigt att vi även under våren följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsida.