Information angående Covid-19

Vi planerar att fortsätta att genomföra all undervisning på plats på våra skolor från höstterminen 2020. Vi följer dock noga myndigheternas rekommendationer och kommer att anpassa oss efter dem om de ändras.  

Det är viktigt att vi även under hösten följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Våra skolenheter kommer att arbeta för att undvika att stora grupper behöver mötas på begränsade ytor. Som student är det viktigt att du håller en god handhygien, håller avstånd till andra och stannar hemma om du har symtom som snuva, hosta och feber. Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsida.