Andra vägar till behörighet

Om du som sökande saknar de specifika behörigheterna som efterfrågas i en eller flera kurser, har du ändå möjlighet att bli behörig på våra yrkesutbildningar genom att visa att du har motsvarande kunskaper. På Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida står följande:

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Anordnaren kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till skolan direkt för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av.

I praktiken betyder det att det finns andra vägar till att bli behörig än bara genom den formella behörigheten. Hör gärna av dig till antagningen för mer information eller om du har frågor. 

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens betyder att du kan tillgodogöra dig en utbildningsplats trots att du inte har den formella behörigheten. Det kan till exempel vara genom att ha arbetat med specifika arbetsuppgifter, ha läst liknande kurser eller genom att på annat sätt ha tillägnat dig andra relevanta kunskaper. När du söker med reell kompetens behöver du bifoga bilagor som visar på din reella kompetens, såsom arbetsgivarintyg, certifikat och/eller betyg även om de inte är fullständiga. Var noggrann så att underlaget blir bedömningsbart. Du behöver också motivera varför du anser att dina kunskaper ligger i nivå med behörighetskraven för den utbildning du vill söka. Detta gör du i din ansökan på yh-antagning.se. På alla våra utbildningar kan du ansöka genom reell kompetens. Läs mer i formuläret för kompetenskartläggning: Stödmaterial - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Du saknar:

Avklarad gymnasieexamen
Du uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet på grund av saknad gymnasieutbildning. Trots detta har du skaffat dig flera års erfarenhet på arbetsplatsen och genom denna erfarenhet utvecklats. Till exempel kan du ha avancerat till en roll som krävde större ansvar, vilket ger dig möjlighet att visa på din förmåga att hantera utmaningar och hur du löst dem.

Svenska
Du har inte betyg i Svenska 2 men din språkliga kompetens, både i tal och skrift, motsvarar nivån för Svenska 2. Detta kan vara resultatet av arbetslivserfarenhet eller andra praktiska situationer där du har behövt använda svenska på en avancerad nivå.

Engelska
Du har inte betyg i Engelska 6 men du använder engelska i arbetslivet eller har tillgodogjort dig dina språkkunskaper genom arbete eller studier utomlands där engelska har varit huvudspråket.

Matematik
Du har inte betyg i Matematik 2 men du har arbetat inom områden där du har behövt tillämpa logiskt tänkande och andra matematiska principer. Denna praktiska erfarenhet har gett dig de kunskaper som krävs för att klara av de matematiska aspekterna av den utbildning du söker.