Andra vägar till behörighet

Om du som sökande saknar de specifika behörigheterna som efterfrågas i en eller flera kurser, har du ändå möjlighet att bli behörig på våra yrkesutbildningar genom att visa att du har motsvarande kunskaper. På Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida står följande:
 

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Anordnaren kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till skolan direkt för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av.

I praktiken betyder det att det finns andra vägar till att bli behörig än bara genom den formella behörigheten. Hör gärna av dig till antagningen för mer information eller om du har frågor. 

Reell kompetens

Reell kompetens betyder att du kan tillgodogöra dig en utbildningsplats trots att du inte har den formella behörigheten. Det kan till exempel vara genom att ha arbetat med specifika arbetsuppgifter, ha läst liknande kurser eller genom att på annat sätt ha tillägnat dig andra relevanta kunskaper. När du söker med reell kompetens behöver du bifoga bilagor som visar på din reella kompetens, såsom arbetsgivarintyg, certifikat och/eller betyg även om de inte är fullständiga. Skriv även gärna en kort text om varför du vill gå utbildningen. Detta gör du i din ansökan på yh-antagning.se. På alla våra utbildningar kan du ansöka genom reell kompetens.