Vanliga frågor

Vad krävs för att söka en YH-utbildning?

För att ansöka till en YH-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Behörigheten delas in i grundläggande behörighet som krävs för alla utbildningar och särskilda förkunskaper.

För att antas behöver du grundläggande behörighet vilket innebär att du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller,
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

De särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker till, se detaljerad information under respektive utbildning.

När och hur ansöker jag?

Från och med den 21 januari 2021 kan du skicka in din ansökan till höstens utbildningsstarter. Sista ansökningsdag för våra utbildningar är den 15 april, därefter tar vi emot sena anmälningar för vissa utbildningar. Du ansöker via länken du hittar på hemsidan under respektive utbildning. Var beredd att ladda upp dina gymnasiebetyg och eventuella andra efterfrågade dokument. När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via e-post.

1. Klicka på Ansök till utbildningens namn
2. Registrera konto med e-postadress och ditt personnummer
3. Fyll i namn och kontaktuppgifter
4. Ladda upp betyg och övriga dokument
5. Klicka på knappen "skicka in ansökan"
6. När du skickat in din ansökan får du automatiskt ett bekräftelsemail

Inloggning ansökan

Vad är viktigt att tänka på när jag lämnar in min ansökan?

Ju tidigare du lämnat in en komplett ansökan desto bättre är det. Sista ansökningsdag för våra utbildningar är den 15 april, därefter tar vi emot sena anmälningar för vissa utbildningar men det går att komplettera dina betyg t.o.m den 11 juni om du kommer direkt från gymnasiet. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara scannad version av originalet eller fotad version av originalet. För tillträde till vissa av våra utbildningar krävs också arbetslivserfarenhet och då ska du skicka in ett tjänstgöringsintyg. Vad som gäller som särskilda förkunskapskrav, utöver den grundläggande behörigheten, hittar du under respektive utbildning.

Ska jag söka fast jag är osäker på om jag är behörig?

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och/eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Du måste då sammanställa och bifoga dokument som styrker kunskaper och kompetenser som är relevanta för den sökta utbildningen och/eller göra behörighetstester.

Hämtar ni mitt gymnasiebetyg från antagning.se?

Nej, vi har inte tillgång till det. Du måste därför skicka med ditt gymnasiebetyg i din ansökan.

Jag läser komvux/gymnasium/folkhögskola och blir färdig i slutet av terminen, när måste jag komplettera min ansökan med mina betyg?

Om du fortfarande har pågående studier på t.ex. gymnasiet eller inom vuxenutbildningen är sista kompletteringsdagen för betyg den 11 juni. Vi behöver dock få besked om vilka kurser du läser. Komplettera din ansökan med ett bifogat intyg från skolan som visar detta.

Om jag har utländska gymnasiebetyg - hur gör jag då?

Om du har utländska gymnasiebetyg, som i det landet där det är utfärdat ger behörighet till högre studier, ger detta också grundläggande behörighet förutsatt att du kompletterat med betyg i svenska och eventuellt engelska.

Innan du söker en utbildning behöver du få dina utländska betyg från gymnasium/högskola översatta till svenska eller engelska. Detta för att vi ska ha möjlighet att behandla din ansökan korrekt. Du ansvarar själv för att få dina betyg översatta av en auktoriserad översättare. Om du vill ha dina utländska betyg värderade innan du ansöker kan du vända dig till UHR.

Hur ska intyg om arbetslivet se ut?

Det ska vara tjänstgöringsintyg där start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgår, dvs om det är hel- eller deltid. Inriktningen eller befattningen på din tjänst bör vara specificerad. Du kan skicka med intyg från flera olika anställningar så räknar vi ihop den totala erfarenheten. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå.

Vad händer om det är fler behöriga än antal platser?

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser så kommer ett urval att göras. Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Ett urvalstest som man skriver på plats hos oss är ofta en del av urvalet.  Alla poäng från urvalet summeras och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats.

Hur fungerar urvalstesterna?

Alla behöriga sökande kallas till urvalstest. Poängen du får på testet ligger till grund för urvalet och hur du rangordnas för att bli antagen till utbildningen. Om urvalstester används på den utbildning du sökt kommer du som är behörig att få mer information om testtillfället via e-post.

När och hur får jag reda på om jag är antagen eller inte?

Om du har blivit antagen eller reservplacerad får du ett antagningsbesked under perioden 14-16 juni 2021 till din e-postadress. Har du blivit antagen behöver du svara och tacka ja till din plats senast den 17 juni. Är du placerad som reserv kan du, om du senare blir antagen, få en kallelse till start under hela sommaren och senast fredag den 27 augusti. 

Måste jag tacka ja eller nej till min plats?

Om du blir antagen till utbildning behöver du tacka ja eller nej till din plats. Vi har många sökande så meddela besked så snart som möjligt. Det är viktigt att lämna besked även om du inte vill ha platsen då vi har reserver som vi vill erbjuda platsen.