Snabb väg till nytt jobb

YH-utbildningar ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar, visar en studie från Myndigheten för yrkeshögskolan och 9 av 10 får jobb direkt efter examen. Ice Monthira fick jobb på företaget Qopla.

Ice Monthira

Drömmen om jobbet som Teknisk testare blev verklighet
– Tack vare de möjligheter som öppnades upp för mig med utbildningen Teknisk testare på JENSEN Yrkeshögskola lyckades jag med något som tidigare hade känts som en avlägsen dröm. Idag arbetar jag som Teknisk testare på Qopla. 

– Det var på många sätt ett stort steg för mig, att drygt 30 år gammal våga släppa taget och satsa på en nystart i livet. Det steget visade sig dock vara något av det absolut klokaste jag har gjort i mitt liv. 

Studien bekräftar företagens rekryteringsvilja av YH-studerande och nöjdheten med kompetensen
Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver i en studie hur nöjda arbetslivet är med den kompetens som fås av yrkes-högskoleutbildningarna inom de fem stora utbildningsområdena: Data/IT, Samhällsbyggnad med fastighets- och byggteknikutbildningar, Teknik och tillverkning, Ekonomi, administration och försäljning, och Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Studien visar att 94% av de arbetsgivare som rekryterat från yrkeshögskolan anser att de examinerades kompetens i hög grad motsvarar de behov som krävs.

-Yrkeshögskolans uppdrag är att kompetensförsörja arbetslivet. Därför är det glädjande att vi fått kvitto på att de studerande får jobb efter examen och att de som anställer personer med YH-examen också är nöjda med vad de får, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Studien visar också att 9 av 10 får jobb efter en YH-utbildning och en övervägande del får jobb på sin praktik. Vissa uppger också att det berikat arbetsplatserna då studenterna kommit in med nya ögon och ny kompetens som de delat med sig av.

-Det blir en bra blandning när någon som studerar kommer in i företaget och träffar någon som kanske jobbat 20 år: Det blir ett gemensamt utbyte, säger en av de arbetslivsrepresentanter som citerats i studien.

– Det sägs ju att få är de ögonblick i livet som är riktigt triumfatoriska men dagen jag fick min anställning är för mig ett sådant ögonblick. Till dig som tvekar att studera, kan jag bara rekommendera att söka till yrkeshögskolans utbildningar, det är den snabbaste vägen till nytt jobb, avslutar Ice. 

Läs mer om studien "Arbetslivets nöjdhet med den kompetens som fås av yrkeshögskolan" här!

Vill du komma i kontakt med Ice Monthire för ställa frågor om utbildningen Teknisk testare maila till icemonthira@gmail.com

Läs mer om utbildningen Teknisk testare:

Läs mer

Om Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Huvuduppdraget är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik. Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Kort fakta om YH-utbildning

  • Yrkeshögskolorna i landet ökar i popularitet – i år har fler än någonsin ansökt. YH-utbildningar inom data och IT är några av de områden som ökar mest i popularitet.
  • 9 av 10 får jobb efter en Yrkeshögskoleutbildning (93 %) .
  • 9 av 10 arbetsgivare anser att YH-utbildningar ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar (94 %).