Kurser JavaScript-utvecklare

Användarupplevelse och interaktionsdesign, 7v 
Under kursen får den studerande tillämpa ett antal riktlinjer och designprinciper för att bygga upp sin egen verktygslåda med metoder för gränssnittsutveckling. 

Applikationsutveckling med HTML5, 6v
Kursen ger en introduktion till hur mjukvaruutveckling ter sig i en webbläsarmiljö. En applikation skriven i HTML5 kan antingen publiceras i app-format eller som en webbsida. 

Grundläggande JavaScriptprogrammering, 3 v 
Ger en förståelse för vad programmering innebär, ett programs uppbyggnad och den matematik som är relevant för att kunna bygga avancerad funktionalitet. 

LIA 1, 12v
Under kursen Lärande i arbete 1 får du som studerande möjlighet att omsätta dina kunskaper ute i arbetslivet. LIA-kurserna knyter ihop det du lär dig i klassrummet med din framtida yrkesroll.

LIA 2, 8v
Under kursen Lärande i arbete 2 får du som studerande ytterligare en möjlighet att omsätta dina kunskaper ute i arbetslivet. LIA 2 ligger i slutet av utbildningen och syftar till att finslipa det sista inför att du går ut i din nya yrkesroll.

Paketering, leverans och uppföljning, 5v 
Olika metoder för teknisk testning (den testning som sker under utvecklingsfasen), exempelvis TDD (test driven development), BDD (behaviour driven development) och enhetstestning. 

Systemtutveckling med Node.js (backend), 6v  
Utveckling av applikationer för server eller desktop genom att arbeta mot Node.js (den plattform i datorn förutom browsern där du kan köra JavaScript). 

Valbara kurser, 8 v
1) Specialisering: Frontend, UX/UI 
2) Specialisering: Backend, Arkitektur och servermjukvara

Webbkommunikation, 3v  
Kommunikation över internet, Ajax och webbanrop över http, Backbone.js och JSON.

Webbramverk för JavaScript, 7v 
Målet med kursen är att de studerande lär sig att kombinera sina kunskaper inom frontend och backend. 

Webbutveckling (frontend), 6 v  
Frontendutveckling i browsermiljö både utifrån ett visuellt och ett logiskt perspektiv. JavaScripts frontend toolkit. Utveckla i JavaScript på djupet med designpatterns, tredjepartsbibliotek och utvecklingsverktyg (som Node.js).