Kurser Digital kommunikatör

Dialog i digitala medier, 6 v
Efter kursen kan du skapa förutsättningar för dialoger samt arbeta med dem löpande i digitala medier. Du förstår både hur man motiverar till dialoger och hur man vårdar dessa samt hur man hanterar svåra fall. 

Digital kommunikation, 6 v
Efter kursen ska du ha full förståelse för hur digital kommunikation skiljer sig från andra former av kommunikation och kan utifrån det anpassa kommunikation till digitala medier. Vidare förstår du hur digital kommunikation även kan påverka organisationer och kraven på dessa samt kan jobba med detta arbete. 

Digital strategi, 8 v
Efter kursen kan du både delta i framtagandet av en digital strategi och arbeta med implementeringen och genomförandet av strategin. Du har även kompetens för att göra taktiska val löpande och kan planera ditt arbete utifrån både strategi och taktik. 

Kriskommunikation i digitala medier, 6 v
Kursen ger dig en djupare förståelse för hur man ska hantera kommunikation i digitala kanaler före, under och efter en krissituation. 

LIA, 24 v
Genom kursen får du praktisk erfarenhet av kommunikation genom digitala medier i offentlig verksamhet. Efter kursen kan du fungera i en roll som digital kommunikatör i en offentlig verksamhet. Du har också de erfarenheter och kompetenser som behövs för att på egen hand kunna sköta den digitala kommunikationen i en offentlig verksamhet. 

Marknadsföring i digitala medier, 8 v
Kursen ger kunskaperna som behövs för att skapa marknadsföring och informationsspridning i digitala kanaler. Både genom förtjänad räckvidd och betald. 

Sociala medier, 16 v
Kursen ger en översikt av sociala medier samt en fördjupad kunskap inom de största sociala medierna på marknaden. Efter kursen kan du bedriva kommunikation i alla de stora sociala medierna och förstår både verktygen och
kommunikationens uppbyggnad i respektive medium.

Webbplatser, 6 v
Kursen ger god insikt i hur webbplatser byggs upp och fungerar rent kommunikativt, både i text, bild, video och grafisk form. Efter utbildningen kan du både vara med i framtagandet av nya webbplatser samt utvecklingen och underhållet av befintliga.