Vad krävs för att söka utbildningen?

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet (gymnasieexamen) krävs följande:

Matematik: grundläggande matematikkurser som ingår i ett nationellt yrkesprogram. Minst betyget E på gymnasiekurserna Matematik 1a, 1b eller 1c motsvarande.

Svenska: Goda kunskaper i svenska språket. Minst betyget E på gymnasiekurserna Svenska 1 och Svenska 2 eller motsvarande. Minst betyget godkänt på gymnasiekurserna Svenska A och Svenska B eller motsvarande.

Engelska: Bra förståelse och läskunskap. Motsvarande kompetens som efter 3 år på gymnasiet. Minst betyget E på gymnasiekurserna Engelska 5 och Engelska 6 eller motsvarande. Minst betyget godkänt på gymnasiekurserna Engelska A och Engelska B eller motsvarande.

 

Yrkeserfarenhet

Minst 1 års erfarenhet inom ett IT-relaterat yrke (exempelvis programmerare, arbetat med implementationer osv). Eller minst 1 års erfarenhet inom yrkesroll med tydliga inslag av ledarskap, exempelvis chef, projektledare eller arbetsledare.

 

Klicka här för att läsa om vilka vägar som finns för att bli behörig.

 

Urvalsgrunder

En urvalsgrund är något som används för att avgöra vilka behöriga sökanden som antas respektive blir reserver. De urvalsgrunder som gäller för denna utbildning är följande:

Särskilt prov: Särskilt, skriftligt, prov som är framtaget med undervisande konsulter samt godkänt av ledningsgruppen, kommer att användas.

Yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet får tillgodoräknas med max 2 år heltidsarbete inom ett IT-relaterat yrke (systemutvecklare, programmerare, webb/mobil utvecklare) eller genom erfarenhet av arbete med integrationsprojekt eller implementationsprojekt i max 2 år eller motsvarande. Alternativt kan de studerande tillgodoräkna sig max 2 års heltids arbetslivserfarenhet inom projektledning inom annat yrkesområde än IT eller motsvarande.