Kurser IT-projektledare

E-handelsprojekt, 6 v 
Fokusområde: Affärsnytta

 • Kunskap om vad ett e-Handelsprojekt är och hur fungerar flödet i ett e-Handelsprojekt. 
 • Vilka är de vanligaste plattformarna och vilka är de tekniska termerna? 
 • Vilka är de vanligaste processerna och metoderna när man driver ett e-Handelsprojekt? 
 • Vad säger lagen? 

Examensarbete, 4 v

Integrationsprojekt, 6 v 
Fokusområde: Kommunikation

 • Vad är skillnaden mellan integrationsprojekt och utvecklingsprojekt? 
 • Hur leder man arbete och vad skall man tänka på i förhållande till slutkund? 
 • Förståelse för leveransens olika tekniska faser: datakonvertering, reliable messaging (köhantering, transaktionshantering, validering och felhantering), loggning och spårbarhet, processutveckling. 
 • Vilka är de vanligaste processerna och metoderna när man drivet ett integrationsprojekt och vilka är de vanligaste tekniska termerna? 

Introduktion till IT-projekt och projektledning, 3 v 

 • Introduktion till projektmetodiker (Props, PMP, Prince 2 osv).
 • Genomgång av de olika projektleveransformerna. 
 • IT-grund. Applikationer, infrastruktur och system. 

LIA 1, 10v
Under kursen Lärande i arbete 1 får du som studerande möjlighet att omsätta dina kunskaper ute i arbetslivet. LIA-kurserna knyter ihop det du lär dig i klassrummet med din framtida yrkesroll.

LIA 2, 10v
Under kursen Lärande i arbete 2 får du som studerande ytterligare en möjlighet att omsätta dina kunskaper ute i arbetslivet. LIA 2 ligger i slutet av utbildningen och syftar till att finslipa det sista inför att du går ut i din nya yrkesroll.

PRINCE2, 3 v 
PRINCE2 är en internationell metod för projektledning som har blivit standard inom både privat och offentlig sektor i många länder. Denna kurs ger kunskaper i PRINCE2 metodik. Färdigheter i att applicera PRINCE2 i IT-projekt samt kunskap i vilka delar av PRINCE2s metodik som lämpar sig bäst i respektive genomförande. Denna kurs leder fram till möjligheten till certifiering på PRINCE2 foundation. 

Systemutvecklingsprojekt, 6 v 
Fokusområde: Dokumentation

 • Kunskap om vad ett systemutvecklingsprojekt är. Allt från stora system till den lilla applikationen. 
 • Förståelse för vad en iterativ objektorienterad systemutvecklingsmodell är. 
 • Vilka är de vanligaste processerna och metoderna när man driver ett systemutvecklingsprojekt? 
 • Vilka är det tekniska termerna? 

Uppgradering och implementationsprojekt, 6 v 
Fokusområde: Leverans

 • Kunskap om vad ett uppgraderings/implementationsprojekt är. 
 • Vad är viktigast vid ett uppgraderings/implementationsprojekt för webb/mobil -och e-Handels projekt? 
 • Vad är viktigast vid ett implementation av ett integrationsprojekt? 
 • Vilka är de vanligaste processerna och metoderna när man driver ett uppgraderings/implementationsprojekt? 

Webb/Mobila projekt, 6 v 
Fokusområde: Processer och flöden

 • Vad är informationsarkitektur? 
 • Vad skall man tänka på i förhållande till slutkund? 
 • Hur leder man utvecklingsarbetet för en webbplats/mobilapplikation? 
 • Vilka är projektets tekniska faser? Backend/Frontend, interaktionsdesign, mashups/APIer osv. 
 • Vilka är de vanligaste processerna och metoderna när man driver webb/mobilapplikations utveckling? 
 • Vilka är de tekniska termerna?