Andra vägar till behörighet

Om du saknar en eller flera kurser, eller något annat som behövs för att komma in på våra yrkeshögskoleutbildningar, har du ändå möjlighet att bli behörig. På Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida står följande:

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Anordnaren kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till skolan direkt för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av.

I praktiken betyder det att det finns andra vägar till att bli behörig än bara genom den formella behörigheten. Nedan listas några möjliga vägar. Hör gärna av dig till respektive utbildnings utbildningsledare för mer information om hur just du kan göra för att bli behörig.

Reell kompetens

Reell kompetens betyder att du har kunskapen som krävs för att vara behörig till utbildningen, även om du inte uppfyller de formella antagningskraven. Det kan till exempel vara genom att ha arbetat med relevanta arbetsuppgifter, ha läst liknande kurser eller genom att på annat sätt ha tillägnat dig de relevanta kunskaperna. I de fall då du inte kan styrka din reella kompetens med dokumentation såsom betyg eller liknande, kan du få möjlighet att visa din kunskap genom att exempelvis göra ett prov.

På våra programmeringsutbildningar gäller att om du inte har den reella kompetensen i nuläget, finns det ändå en möjlighet att skaffa dig den. Du kan till exempel gå en eller flera kurser på codecademy.com och sedan komma in och göra ett färdighetsprov hos oss. Om du klarar provet anses du vara behörig. Hör av dig till utbildningens utbildningsledare för mer information.

Matematik:
Matematik 1a 
Matematik 1b 
Matematik 1c 
Matematik 2a 
Matematik 2b
Matematik 2c 

Svenska:
Svenska 1 
Svenska 2

Engelska:
Engelska 5
Engelska 6

Programmering:
Programmering 1 för de som skall läsa Systemutvecklare JAVA och Applikationsutvecklare.js.