Vad krävs för att söka utbildningen?

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet (gymnasieexamen) krävs följande:

Matematik: grundläggande matematikkurser som ingår i ett nationellt yrkesprogram. Minst betyget E på gymnasiekurserna Matematik 1a, 1b eller 1c samt Matematik 2a, 2b eller 2c eller motsvarande. Minst betyget godkänt på gymnasiekurserna Ma A och Ma B eller motsvarande.

Svenska: Goda kunskaper i svenska språket. Minst betyget E på gymnasiekurserna Svenska 1 och Svenska 2 eller motsvarande. Eller minst betyget godkänt på gymnasiekurserna Svenska A och Svenska B eller motsvarande.

Engelska: Bra förståelse och läskunskap. Motsvarande kompetens som efter 3 år på gymnasiet. Minst betyget E på gymnasiekurserna Engelska 5 och Engelska 6 eller motsvarande. Minst betyget godkänt på gymnasiekurserna Engelska A och Engelska B eller motsvarande.

Programmering: För att bättre kunna tillägna dig utbildningen, är det viktigt att du har grundläggande kunskap inom programmering. Minst betyget E på gymnasiekursen Programmering 1 eller motvarande. Eller minst betyget G på gymnasiekursen Programmering A.

Har du aldrig programmerat förut men tror att det kan vara något för dig? 
Testa programmering på någon av de tutorials som vi valt ut. Extra relevant för denna utbildning är Codecademys kurser inom JavaScript samt HTML&CSS.

 

Saknar du något av dessa betyg?

Klicka här för att läsa om vilka vägar som finns för att bli behörig.

 

Urvalsgrunder

En urvalsgrund är något som används för att avgöra vilka behöriga sökanden som antas respektive blir reserver. De urvalsgrunder som gäller för denna utbildning är följande:

Särskilt prov: Särskilt prov som är framtaget med undervisande konsulter samt godkänt av ledningsgruppen, kommer att användas. Det särskilda provet testar kunskaper och förmågor som är viktiga för att kunna tillägna sig utbildningen på ett bra sätt. Fokus ligger på svenska, engelska, logik och programmering.

Yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet får tillgodoräknas med max 3 år heltidsarbete inom ett IT-relaterat yrke såsom systemutveckling, programmering, webbutveckling eller genom erfarenhet av arbete med integrations eller implementationsprojekt i max 3 år på heltid eller motsvarande.