Kurser Systemutvecklare java

Java Enterprise Edition, 10 v
Kursen syftar till att de studerande ska utveckla kunskaper om arkitekturen i Java Enterprise Edition, kunskap om olika typer av klienter till Java EE-applikationer och kunskaper om ramverket samt hur webbtjänster kan skapa kommunikation mellan system.
Innehåll: Java EE- applikationer, Namn- och katalogtjänster, Servlets, Sessionshantering, Java Server Pages, (JSP-sidor) och stöd i en webbserver, API:er ramverk och kopplingsregler, Transaktioner i EJB, Webbservice, Java EE Webbservice, Säkerhetshantering.

Javaprogrammering & databasteknik, 9 v
Kursen syftar till att de studerande ska utveckla kunskaper i Java programmering samt databasteknik.
Innehåll: Arkitektur, Java som programspråk, Relationsdatamodellen, Databashantering med Java, SQL, Användargränssnitt,design, Trådprogrammering, Transaktionshantering.

LIA 1, 12v
Under kursen Lärande i arbete 1 får du som studerande möjlighet att omsätta dina kunskaper ute i arbetslivet. LIA-kurserna knyter ihop det du lär dig i klassrummet med din framtida yrkesroll.

LIA 2, 12v
Under kursen Lärande i arbete 2 får du som studerande ytterligare en möjlighet att omsätta dina kunskaper ute i arbetslivet. LIA 2 ligger i slutet av utbildningen och syftar till att finslipa det sista inför att du går ut i din nya yrkesroll.

Objektorienterad programmering design, 7 v
Kursen syftar till att den studerande ska utveckla kunskaper om objektorienterad programmering analys och design samt att utveckla förmågan att se helheter och få kunskaper om vanligt förekommande utvecklingsmetoder inom Java. Syfte är även att förstå systemdesign och programuppbyggnad.
Innehåll: Begrepp inom objektorienterad programmering, Systemdesign och programuppbyggnad, UML, Felhantering.

Objektorienterad programmering och Java, 12 v
Kursen syftar till att den studerande ska utveckla kunskaper om objektorienterad programmering och Java ,samt att utveckla förmågan att se helheter och få kunskaper om vanligt förekommande utvecklingsmetoder inom Java. Syfte är även att förstå systematisk programutveckling för att självständigt kunna driva egna utvecklingsprojekt inom området. 
Innehåll: Programspråket Java, Modellering med UML, Objektorienterad analys, Systematisk programutveckling, Extremprogrammering, Objekt, Arv, Interface, Grafiska användargränssnitt, Trådar, Kommunikation. 

Teknisk projektledning, 5 v 
Kursen syftar till att utveckla färdigheter i teknisk projektledning och för att självständigt kunna leda och driva projekt, om hur ett beslutsunderlag byggs upp för att förädla en affärsidé till en tjänst/produkt. Samt ger kunskaper om förberedandet, genomförandet och att kunna avsluta ett projekt. 
Innehåll: Att leda samt ingå i ett projekt, organisering, planering, genomförande, utvärdering.

Webbutveckling, 6 v
Kursen syftar till att den studerande ska utveckla kunskaper om webbutveckling, samt att utveckla förmågan att se helheter och få kunskaper om vanligt förekommande webbutvecklingstekniker. Syfte är även att förstå hur webbutvecklingstekniken kan relateras till javaapplikationer.
Innehåll: XHTML, CSS, JavaScript, GWT, Ajax.