Digital teknik i fastighetsförvaltningen

 

Ny kurs som ger dig spetskompetens inom digital teknik

Det pågår idag en digitaliseringsvåg i fastighetsbranschen och kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör att fastighetsföretag kan effektivisera förvaltningen av fastigheter genom digital teknik är därför mycket efterfrågade i branschen.

Kursen ger dig förmågan att kunna införa digital teknik i förvaltningen av fastigheter, exempelvis hur olika system/digitala lösningar kan användas för att effektivisera tekniken i fastigheterna samt för att effektivisera arbetsprocesserna i fastighetsförvaltningen.

Digital teknisk förvaltare_webb.

Digital och miljömässig hållbarhet - Agenda 2030

Den snabba digitaliseringen påverkar hela samhället, inklusive förvaltningen av fastigheter. Kursen Digital teknik i fastighetsförvaltningen bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, genom att utveckla kompetens inom hållbar förvaltning av fastigheter. 

Varför är denna kurs efterfrågad i fastighetsbranschen?

Fastigheter som inte förvaltas energieffektivt bidrar till att belasta miljön. Dessutom belastas även fastighetsägarna med höga kostnader för energin. Att ha medarbetare som har en hög digital kompetens är därför en förutsättning för att kunna utveckla moderna och effektiva arbetssätt. 

Om yrken som fastighetsingenjörer, fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare och fastighetstekniker inte kompetensutvecklas inom detta område tappar både de själva och de företag de arbetar på i effektivitet och konkurrenskraft.

”De som går utbildningen nu får en riktig nystart på digital teknik inom fastighetsförvaltning." Lars Andreasson, Affärsutvecklare, Caverion

Vad lär du dig i denna kurs? 

  • Olika digitala lösningar som finns idag och som kommer framöver, exempelvis Building Management System (BMS), AI och automation, 5G, IoT-sensorer, effektiv digital kommunikation internt och externt med kunder
  • Hur olika system/digitala lösningar kan användas för att effektivisera tekniken i fastigheterna samt arbetsprocesserna i fastighetsförvaltningen
  • Säkerhetssystem och säkerhet gällande olika digitala lösningar
  • Kundbehov och kundens upplevelse av olika digitala lösningar
  • Att vara kravställare inom digital teknik och digitala lösningar
  • Att koppla digital teknik och lösningar till affärsnytta och affärsmodell
  • Kommunicera med kunder och leverantörer om olika digitala lösningar
  • Ta fram och välja digitala tjänster som effektiviserar förvaltningen av fastigheter och som fastighetsbolagets kunder vill ha och efterfrågar
  • Planera för hur ett fastighetsföretag kan effektivisera förvaltningen av fastigheter genom digitala lösningar
  • Införa och implementera digitala lösningar i förvaltningen av fastigheter

Vem bör gå denna kurs?

Utbildningen vänder sig exempelvis till yrkesroller som fastighetsförvaltare, tekniska förvaltare, fastighetsingenjörer eller fastighets- och drifttekniker. Dessa yrkesroller arbetar ofta med de tekniska lösningarna i fastigheterna och med kundkontakter och har därför ett behov av att lära sig digital teknik.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och du följer undervisningen genom lektioner som streamas live. Studietakten är 25%. Detta upplägg innebär att det blir lättare för dig att studera parallellt med ditt arbete. För det företag där du arbetar blir det även lättare att planera och bedriva verksamheten om du studerar med en lägre studietakt. Utbildningen är dessutom kostnadsfri. Eventuellt tillkommer kostnader för litteratur som används under utbildningen.

Ansökningsperiod: Ansökan stängd
När går kursen? 18 veckor med kursstart 29/9
Studietakt: 25%
Undervisning: Undervisningen kommer ske dagtid och kan kombineras med heltidsarbete
Diplom: Utbildningen leder till ett diplom som fås efter genomförd och godkänd kunskapskontroll  

 

Behörighet 

Grundläggande behörighet samt minst ett års yrkeserfarenhet från yrkesroller som fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare, fastighetstekniker, eller motsvarande yrkesroller. Detta kan styrkas med arbetsgivarintyg eller liknande.