Hoppa till huvudinnehåll

Hovslagarutbildning

Är du intresserad av hantverket hovslageri, hästar och deras fysiologi? Hovslagarutbildningen är skapad av hovslagare och veterinärer med hästens välfärd i fokus. Vi ger dig kunskapen och färdigheterna inom hovslageri men siktar också mot att vara Sveriges mest moderna hovslagarutbildning.

Ansök

Är du intresserad av hantverket hovslageri, hästar och deras fysiologi? Hovslagarutbildningen är skapad av hovslagare och veterinärer med hästens välfärd i fokus. Vi ger dig kunskapen och färdigheterna inom hovslageri men siktar också mot att vara Sveriges mest moderna hovslagarutbildning.

3 år   •   600 Yh-poäng   •   Klassrum   •   Helfart   •   Sigtuna


JENSEN ger dig en gedigen hovslagarutbildning 

Hovslagare är en mycket spännande yrkesroll som passar dig som både vill arbeta med ett hantverk och som brinner för hästar och hästarnas välfärd. Hovslagare är en del i den reglerade rollen som djurhälsopersonal, och du har ett stort ansvar för hästens välmående och hälsa. Hästarna du arbetar med ska verkas och skos fysiologiskt korrekt, oberoende av ras. Varje benställning och hov bedöms och behandlas utifrån benets egna förutsättningar med målet att hästen ska hålla sig så frisk som möjligt.

Tillsammans med några av landets främsta hovslagarmästare, hovslagare och veterinärer har vi utformat en utbildning som ska möta dagens och framtidens efterfrågan på hovslageri.

JENSENs hovslagarutbildning ger dig en gedigen utbildning innehållande alla arbetsmoment som normalt förekommer i hovslagaryrket. Efter att du avslutat din utbildning kan du arbeta heltid som hovslagare som egen företagare eller ta anställning i en etablerad verksamhet. Efter avklarad examen kan du söka om godkännande hos Jordbruksverket och gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd.

Om yrkesrollen hovslagare

Arbetet som hovslagare är först och främst ett hantverksarbete. Precis som för andra hantverks- och konstnärsyrken så finns det inga genvägar – det krävs mycket praktisk övning och mångårig erfarenhet för att bli en hovslagare som kan ta sig an alla olika typer av fall och individer. 

Hovslagare är mycket eftertraktade av sina kunder. Du arbetar nästan uteslutande över ett större geografiskt område och mot en återkommande, lojal och vetgirig kundkrets som har behov av dina tjänster från var 5-6 vecka, 365 dagar om året. De flesta hovslagare är egenföretagare varav ett mindre antal arbetar vid ett hästsjukhus eller på en veterinärklinik. Framtidsprognosen för hovslagare är god, i takt med att intresset för hästar och hästsport fortsätter att öka och i kombination med stora pensionsavgångar inom branschen, så ökar efterfrågan på godkända hovslagare.

Mer information om hovslagarutbildningen

Utbildningen Hovslagare motsvarar 600 yrkeshögskolepoäng och omfattar flera deltentamen samt skriftligt och praktiskt examensarbete, bland annat i form av ett gesällprov.

Du kommer att få teoretiska och praktiska kunskaper om:

 • Hästens anatomi, fysiologi och biomekanik.
 • Författning, lagar och regelverk kopplade till yrkesrollen.
 • Hantering av hästar på ett säkert sätt inklusive sederade eller smärtpåverkade hästar.
 • Arbets- och ansvarsområden avseende journalföring, remisser och intyg samt smittskydd, zoonoser och  epizooti.
 • Fysiologisk hovvård samt anpassning av denna mot hästens användningsområde.
 • Metoder för smides- och svetsarbete för normalskoning och sjukbeslag samt tillverkning av beslag och sjukbeslag anpassade för den enskilde hästens behov och förutsättningar.
 • Hovsjukdomar och hovreparationer samt kunskap om när du självständigt och i samråd med veterinär själv kan åtgärda dessa och när remittering krävs.
 • Verkning av föl- och unghästar, bedömning och korrigering av felaktiga benställningar hos föl och unghästar.

Samt kunskaper inom:

 • Hur du värderar och bedömer din formella och reella kompetens så att du kan utföra arbetet som godkänd hovslagare och djurhälsopersonal med ett etiskt förhållningssätt till hästen.
 • Din egen fysiska hälsa, ergonomi och relevant arbetsmiljölagstiftning, samt hur du förebygger risker i arbetet.
 • Källkritik och informationsanalys i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Eget företagande inom hovslageri inklusive prognostisering, budgetering, grundläggande bokföring och redovisning samt marknadsföring, PR och kommunikation, så att du kan möta och bemöta olika typer av kundgrupper samt analysera och värdera ditt ekonomiska resultat.

De praktiska och teoretiska kunskaper som du erhåller inom hovslageri kommer ge dig förutsättningar att:

 • Planera, utföra samt identifiera de resurser som krävs för att kunna värdera, verka och sko friska hovar med god praktisk (reell) kompetens och på för hästen ett fysiologiskt korrekt sätt.
 • Lösa sammansatta problem inom hovslageri som t.ex. utifrån hästens användningsområde kunna modifiera fysiologiska skoningar mot prestation.
 • Samarbeta och med mycket god kommunikativ förmåga föra en dialog med andra kompetenser vars områden angränsar till din yrkesroll, som t.ex. veterinär, olika myndigheter och hästägare.
 • Framgångsrikt kunna driva egen verksamhet och/eller söka anställning samt kunna vara verksam i din yrkesroll över tid.
 • På minst ett främmande språk kommunicera grundläggande åtaganden och lösningar inom hovslageri.

Efter du avslutat din utbildning JENSEN Hovslagare med godkänd examen kan du:

 • Söka behörigheten godkänd hovslagare hos Svenska Jordbruksverket.
 • Uppvisa certifiering inom Heta arbeten.
 • Ansöka om gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd.

Kurser:

 • Affärskunskap och marknadsföring
 • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet
 • Etologi – Hästen som varelse, fördjupad hästkunskap
 • Hovvård 1
 • Hovvård 2
 • Hovvård 3
 • Hovvård 4
 • Grundläggande medicinsk terminologi, smittskydd och lagstiftning
 • Hovsjukdomar och hovreparationer
 • Föl- och unghästhantering
 • LIA (totalt 300 poäng)
 • Examensarbete och gesällprov hovslageri

 

 

LIA

Då hovslageri är ett hantverksarbete motsvarar 50 procent av utbildningstiden Lärande i Arbete (LIA). Under LIA-perioderna får du möjlighet att tillgodogöra dig den praktiska erfarenhet som krävs för att du ska kunna verka som hovslagare utifrån ovan nämnda kriterier. LIA-perioderna kommer även ge dig en mycket god förståelse för hur hovslagarens vardag ser ut och förbereda dig på de fysiska ansträngningar som yrkesrollen medför. Utöver LIA:n så kommer ytterligare studietid avsättas för praktiska studier.
 

Ansökningskrav
Grundläggande behörighet, Svenska 2, Engelska 6
B-Körkort

Minst tre månaders yrkespraktik med hästhantering på heltid/sex månader på halvtid, alternativt 
dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst 
fem år.

Vad gör jag om jag saknar något krav?
Det finns andra vägar!
Klicka här för mer information.


 


Kostar det något?
Utbildningen är gratis. Du betalar för din kurslitteratur och det startpaket med verktyg och skyddsutrustning du behöver för att kunna genomföra utbildningen. Utrustningslista samt rekommenderade inköpsställen skickas efter att du blivit antagen till utbildningen.

Har jag rätt till studiemedel?
Ja du har rätt till CSN.
Läs mer på csn.se


 


Sista ansökningsdag
Ansökan stängd

Startdatum
Vecka 33-34 

Studietakt
100% klassrumsundervisning

 

Nöjda studerande

"JENSEN yrkeshögskola och dess personal är väldigt tillgänglig och de arbetar hela tiden på att anpassa utbildningens innehåll efter arbetsmarknadens behov. Det i kombination med att utbildningen ger en både praktisk och teoretisk kunskap, gör att det känns som att jag på kort tid får en genväg till ett bättre framtida jobb."

Läs mer