Klimateffektiv fastighetsförvaltning och social hållbarhet

Spetskompetens inom klimateffektiv fastighetsförvaltning och social hållbarhet

I denna kurs lär du dig planera och ansvara för social och miljömässig hållbarhet i fastighetsförvaltningen. Krav från kunder, ägare och myndigheter gör att kompetenser som hur fastighetsförvaltningen kan göra ett skifte till förnybar energi, hur skadliga ämnen kan fasas ut och hur man kan arbeta mot avfallseliminering genom medveten design av material, produkter, system och affärsmodeller är mycket efterfrågade i fastighetsbranschen. Samtidigt är även social hållbarhet både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt. 

Social och miljömässig hållbarhet - Agenda 2030

Kursen Klimateffektiv fastighetsförvaltning och social hållbarhet bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, genom att utveckla kompetens inom hållbar förvaltning av fastigheter. Alla insatser som görs inom fastighetssektorn för att minska, återbruka, återvinna och återanvända material samt för att minska energianvändningen bidrar på ett påtagligt sätt till hållbar fastighetsförvaltning och till att skydda våra naturresurser. 

Fastighetsägare, privata såväl som offentliga, har även möjlighet att aktivt engagera sig exempelvis i arbetet mot brottslighet, otrygghet, utanförskap, socioekonomisk utsatthet och bostadsbrist. Insatser för social hållbarhet ger vinster för de boende och samhället samtidigt som de skyddar fastigheten från värdeförstöring och skapar nya affärsmöjligheter för de fastighetsförvaltande företagen.

Varför är denna kurs efterfrågad i fastighetsbranschen?

Det ställs krav på social och miljömässig fastighetsförvaltning genom lagar och regler. Även många kunder till fastighetsförvaltande företag ställer krav på hållbar fastighetsförvaltning och om företagen inte kan leverera detta riskerar de att tappa uppdrag.

Upplägget och innehållet i denna utbildning har tagits fram tillsammans med organisationer som Fabege, Primär och Caverion. Kent Zackrisson, Driftchef på Newsec och en av initiativtagarna till denna utbildning, uttalar sig på följande sätt om utbildningen:

“Vi förvaltar var tionde kommersiell lokal i Stockholm och ser ett ökat behov av kunskaper i metoder för att göra våra fastigheter mer klimateffektiva. Innehållet i utbildningen som vi tagit fram ser vi som viktigt för att få en fördjupad och gemensam kompetens på företaget. Kunderna ställer också högre krav på kunskaper i social hållbarhet för att vi ska kunna skapa trygga och välfungerande miljöer.”

Kent-YH

Kent Zackrisson, Driftchef, Newsec

Vad lär du dig i denna kurs?

•    Metoder för att uppfylla klimat- och hållbarhetskrav i fastighetsförvaltningen
•    Metoder och verktyg för att arbeta med social hållbarhet i fastighetsförvaltningen
•    Standarder och krav inom områdena social hållbarhet och miljömässig hållbarhet
•    Utformning av anbudsunderlag och avtal som uppfyller krav på klimat- och hållbarhetskrav i fastighetsförvaltningen
•    Följa upp och kommunicera företagets arbete med att minska klimatpåverkan
•    Ställa krav på leverantörer gällande hållbarhet i fastighetsförvaltningen
•    Kommunicera med kunder och andra intressenter gällande fastighetsbolagets arbete med och tjänster inom hållbar fastighetsförvaltning

Vem bör gå denna kurs?

Kursen vänder sig exempelvis till yrkesroller som fastighets- och drifttekniker samt fastighetsförvaltare/tekniska förvaltare. Denna typ av yrkesroller arbetar ofta med de tekniska lösningarna i fastigheterna och med kundkontakter. Dessa yrkesroller har därför ett behov av att lära sig hållbar fastighetsförvaltning.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och du följer undervisningen genom lektioner som streamas live. Studietakten är 25%. Detta upplägg innebär att det blir lättare för dig att studera parallellt med ditt arbete. För det företag där du arbetar blir det även lättare att planera och bedriva verksamheten om du studerar med en lägre studietakt. Utbildningen är dessutom kostnadsfri. Eventuellt tillkommer kostnader för litteratur som används under utbildningen.

Ansökningsperiod: 2024-01-08 till 2024-03-12
När går kursen? 18 veckor med kursstart i mars
Studietakt: 25%
Undervisning: Undervisningen sker dagtid och kan kombineras med heltidsarbete
Diplom: Utbildningen leder till ett diplom som fås efter genomförd och godkänd kunskapskontroll  

Ansök senast den 12 mars

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst ett års yrkeserfarenhet från yrkesroller som fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare, fastighetstekniker, eller motsvarande yrkesroller. Detta kan styrkas med arbetsgivarintyg eller liknande.