Projektekonomi för hållbara IT-projekt

Spetskompetens inom projektekonomi för IT-projekt

Utbildningen ger dig förmågan att planera för och följa upp ekonomin i IT-projekt. Du får lära
dig hur du tidsuppskattar aktiviteter i projektet, hur kostnader och intäkter uppskattas, hur du
beräknar och styr projektets kassaflöde och likviditet samt metoder för att planera genomföra
hållbara agila IT-projekt med stöd av agila projektledningstekniker.


Vem bör gå denna kurs?

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar i roller som IT-projektledare, projektägare,
projektkoordinator och business analyst. Även utvecklare bör gå denna kurs eftersom många
utvecklare har stor nytta av att förstå projektekonomi och kanske även vill vidareutbilda sig
mot en roll som IT-projektledare eller bli produktägare. Genom att vidareutbilda dig inom
projektekonomi kan du säkerställa att projekten blir kostnadseffektiva, vilket är en efterfrågad
förmåga i arbetslivet.

Projektstyrning och projektekonomi är mycket viktiga kompetenser i IT-branschen

Konsultorganisationen McKinsey undersökte hur IT-projekt fungerar i olika branscher. De
kom fram till att stora IT-projekt i genomsnitt fick kostnader som var 45% över de
budgeterade kostnaderna, projekten tog 7% längre tid än planerat och projekten levererade
56% mindre värde än planerat. Det kan bli nödvändigt att avbryta projekt som misslyckas
med projektstyrning och projektekonomi, eller alternativt att man tvingas dra ned på de krav
och mål som projektet ska uppfylla. Enligt McKinseys rapport kan man även riskera hela
företaget om stora och viktiga projekt misslyckas. Detta visar att projektstyrning och
projektekonomi är mycket viktiga kompetenser i IT-branschen.

Studietakt: 25%
Undervisning: Undervisningen sker dagtid och kan kombineras med heltidsarbete
Diplom: Utbildningen leder till ett diplom som fås efter genomförd och godkänd kunskapskontroll
Klicka här för att lämna in din ansökan till kursen.

Behörighet 

Grundläggande behörighet samt minst ett års yrkeserfarenhet inom IT-området. Detta kan styrkas med arbetsgivarintyg eller liknande.

Ansökan

Du söker kursen via yh-antagning och innan du söker behöver du skapa ett konto på plattformen. Du behöver ladda upp ett arbetsgivarintyg eller annat intyg som stärker din yrkeserfarenhet och du behöver även ladda upp ett intyg på grundläggande behörighet, exempelvis dina gymnasiebetyg. Klicka här för att lämna in din ansökan till kursen.