Projektekonomi för hållbara projekt i fastighetsförvaltningen

Spetskompetens inom projektekonomi för hållbara projekt

Krav från kunder, ägare och myndigheter gör att kompetenser inom energieffektivisering, införande av digital teknik och olika insatser för att skapa en hållbar fastighetsförvaltning är mycket efterfrågade i fastighetsbranschen. Denna kurs har ett fokus på projektekonomi och styrning av de hållbara projekt och investeringar inom fastighetsförvaltningen som syftar till att införa innovativ teknik och minska energianvändningen samt utsläppet av växthusgaser.


Vem bör gå denna kurs?

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som exempelvis fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare eller fastighetstekniker, eller motsvarande yrkesroller. Genom denna kurs får du en fördjupad och breddad kompetens inom projektekonomi med fokus på hållbara projekt inom fastighetsförvaltningen. 


Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och du följer undervisningen genom lektioner som streamas live. Studietakten är 25%. Studierna går att kombinera med heltidsarbete. Utbildningen är kostnadsfri men eventuell kostnad för kurslitteratur kan tillkomma. 
 

När går kursen? 16 veckor med preliminär kursstart i november 
Studietakt: 25%
Undervisning: Undervisningen sker dagtid och kan kombineras med heltidsarbete
Diplom: Utbildningen leder till ett diplom som fås efter genomförd och godkänd kunskapskontroll 


Behörighet 

Grundläggande behörighet samt minst ett års yrkeserfarenhet från yrkesroller som fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare, fastighetstekniker, eller motsvarande yrkesroller. Detta kan styrkas med arbetsgivarintyg eller liknande.


Ansökan

Du söker kursen via yh-antagning och innan du söker behöver du skapa ett konto på plattformen. Du behöver ladda upp ett arbetsgivarintyg eller annat intyg som stärker din yrkeserfarenhet och du behöver även ladda upp ett intyg på grundläggande behörighet, exempelvis dina gymnasiebetyg. 

Ansökningsperiod: Ansökan öppen, klicka här för att ansöka

 

Vad lär du dig i denna kurs? 

  • Metoder och verktyg inom projektekonomi och projektstyrning som syftar till hållbar fastighetsförvaltning
  • Underhållsbudgetering med fokus på hållbarhet och återbrur
  • Hållbarhetsinvesteringar och investeringskalkylering
  • Hållbarhetsmål och olika satsningar från olika aktörer, exempelvis gällande EU:s gröna giv


Vad säger arbetslivet? Social och miljömässig hållbarhet - Agenda 2030

“På Ambea ser vi ett ökat behov av att medarbetare lär sig ekonomisk uppföljning och projektstyrning i projekten och förstår sambanden mellan leverantörer som är inne och levererar i projekten och lönsamma projekt. Vi är en av initiativtagarna som står bakom kursen och kursen är en viktig del av vårt arbete med global agenda 2030 på företaget.” 

Johan-lundin-Primär.

Johan Lundin, Förvaltningschef, Ambea

I denna kurs lär du dig projektekonomi och styrning av de hållbara projekt och investeringar inom fastighetsförvaltningen. Genom att minska energiförbrukningen kan fastighetsförvaltningen bedrivas mer hållbart och fastighetsägaren kan även få minskade kostnader för driften av fastigheten.

“En fördjupad förståelse i fastighetsekonomi behövs för att möta den hållbara fastighetsförvaltningen i Agenda 2030 som vi har fokus på. Inte enbart investeringskalkyler utan även kunskap om underhållsbudget kopplat till återbruk. Hur vi bättre använder våra resurser och finansiella tjänster är viktigt fokus för oss framåt.”
Ossian Lindhoff, Teknisk förvaltare och konsult


Varför är denna kurs efterfrågad i fastighetsbranschen?

För att göra projekten inom fastighetsförvaltningen mer hållbara och därmed minska miljöpåverkan behöver projekten styras och ledas åt rätt håll. Yrken som fastighetstekniker, fastighetsförvaltare och teknisk förvaltare behöver kompetensutvecklas inom detta område för att företagen ska öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Genom denna kurs får de studerande kunskaper om ny projektekonomi och styrning, underhållsbudgetering som är kopplad till återbruk och om hållbarhetsredovisningar samt hur detta kan implementeras i fastighetsförvaltningen.

Johan Lundin, Förvaltningschef, Ambea