Samarbete mellan Newsec och JENSEN yrkeshögskola

Behovet av drifttekniker inom fastighetsbranschen är stort. För att säkra tillväxten inom yrket stärker nu Newsec sin satsning på kompetensutveckling genom att i ett nära samarbete med JENSEN education skapa en modern yrkesutbildning för att utbilda nästa generations drifttekniker. 

Se filmen om samarbetet

"Fastighetsbranschen står inför kompetensutmaningar både vad gäller hållbarhet, digitalisering och teknikutveckling. Jobbet som drifttekniker har blivit mer komplicerat. Vi ser därför behovet av en helt ny utbildning", säger Urban Edenström, CEO Stronghold, Chairman of Newsec & Niam.

Ett av Sveriges största utbildningsföretag

JENSEN education är ett av Sveriges största utbildningsföretag som drivs av att bygga studenternas kunskap och personliga utveckling på vägen till ett nytt jobb, en pedagogik som de kallar träning för verkligheten. Det innebär att studenterna förbereds både teoretiskt och praktiskt för en ny karriär som drifttekniker.

"Vi är stolta över att samarbeta med Newsec och tillsammans se till att fastighetsbranschen får nyutbildade drifttekniker med rätt kompetens", säger Mia Bermejo, enhetschef, JENSEN yrkeshögskola.

Alla behöver ta samhällsansvar

Newsec är den ledande aktören inom rådgivning och fastighetsförvaltning i norra Europa med cirka 2 000 anställda i nio länder. Ett stort företag behöver ta ett stort ansvar, anser Urban Edenström.

"Alla företag behöver ta ett samhällsansvar. Eftersom vi ser att det saknas relevanta utbildningar inom vår bransch kliver vi som privat aktör fram och tar det ansvaret." säger Urban Edenström

Praktik på Newsec och mentorer

JENSEN education, som ansvarig utbildningsanordnare för Driftteknikerutbildningen, har i det praktiska arbetet med utbildningen ett nära samarbete med Newsec. För studenterna har Newsec bland annat mentorskap från erfarna drifttekniker, gästföreläsningar och praktikplatser i syfte att väcka intresset för branschens spännande utmaningar och bidra med kunskap utanför skolbänken.

Newsec söker alltjämt efter duktiga drifttekniker och har som målsättning att efter examen erbjuda flera av studenterna anställning.

Utbildningen finns sedan 2020 i Stockholm och 2021 i Göteborg. Nu är det dags för en ny generation drifttekniker att kliva ut i arbetslivet.

 

Newsec logo